Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Vi vill bygga nästa generation blåljusnät

2 år sedan

intro small

Den kommunikationslösning som bland annat polisen, räddningstjänsten, och kommunerna använder kommer att behöva bytas ut eftersom den är omodern och inte möter kraven som den senaste tekniken ställer. En statlig utredning har föreslagit att ett nytt separat statligt mobilnät ska byggas, men vi på Telia är övertygade om att en lösning som bygger vidare på befintliga mobilnät vore betydligt bättre för blåljusmyndigheterna och samhället i stort.

Läs mer om vårt förslag på ny kommunikationslösning för blåljusmyndigheterna

Behovet av säker och pålitlig kommunikation är aldrig så stort som i krissituationer. Tack vare den snabba utveckling de senaste åren finns idag kommunikationslösningar som till exempel möjliggör videoöverföring i realtid och andra datakrävande hjälpmedel. Om exempelvis varje polis som använder dagens system kan spara 10 minuter per dag tack vare nya moderna lösningar som möjliggör nya arbetssätt så frigör det tid och resurser motsvarande mer än 400 heltidspolistjänster per år. För varje år som moderniseringen av blåljusmyndigheternas kommunikationslösning dröjer förlorar alltså samhället stora effektiviseringsvinster.

Blåljusmyndigheternas viktiga uppdrag ställer stora krav på kommunikationsnäten för att kunna garantera ständig uppkoppling, välfungerande stödsystem, samt skydd mot intrång och sabotage.

Att driva ett rikstäckande nät är ett stort åtagande. Att dessutom ständigt driva utvecklingen framåt, med nya tjänster i takt med teknikutvecklingen, är en stor utmaning. I över 160 år har Telia kopplat upp Sverige, först med koppar och nu med fiber och den senaste mobiltekniken. Vi vill nu bygga nästa generations säkra kommunikationslösning för blåljusmyndigheterna. Vårt alternativ bygger vidare på vårt befintliga nät för att ge vår blåljuspersonal en säker kommunikationslösning i världsklass.

Jämfört med ett nytt separat nät är Telias lösning säkrare, har bättre kapacitet, innebär väsentligt lägre kostnader för användarna och kan komma igång många år tidigare. Dessutom kommer vår lösning att utvecklas i takt med att ny teknik och nya tjänster ser dagens ljus. På så vis kan vår blåljuspersonal alltid nyttja den bästa tekniken när det verkligen gäller.

Läs mer om vårt förslag på ny kommunikationslösning för blåljusmyndigheterna

 

Kategorier