Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Nya kommunvillkor fördubblar utbyggnaden i Strängnäs

2 år sedan

intro medium

En effektiv utbyggnad av fiber är en av de centrala delarna av regeringens bredbandsstrategi – Sverige helt uppkopplat 2025. Utan bra villkor för utbyggnad av fiber- och mobilnät går det inte att uppnå de utmanande målen i strategin. Strängnäs är ett lysande exempel på hur en kommun kan göra stor skillnad och bidra till att vi når ett helt uppkopplat Sverige.

2016 visade en undersökning att invånarna i Strängnäs var minst nöjda med sitt fasta bredband av alla kommuner i Sörmland. Anledningen till att det byggts så lite fiber visade sig vara att villkoren för utbyggnad på kommunal mark var väldigt oattraktiva. De gamla villkoren för grävning och asfaltering bidrog till att fiberutbyggnaden blev onödigt dyr. Strängnäs hade, likt många andra kommuner, inte uppmärksammat nya och effektivare metoder. Traditionellt har det grävts ett 60 cm brett schakt som dessutom ska asfalteras igen med marginaler på båda sidor – för en fiberkabel som inte är mer än några centimeter bred. Detta är väldigt onödigt då det med nya metoder går att gräva schakt som är omkring hälften så breda. Och med spårfräsning är det möjligt att göra ett spår som bara är någon centimeter brett.

Förutom de gamla villkoren fanns i Strängnäs en annan utmaning: interna intressekonflikter. Kommunens olika avdelningar hade sina egna prioriteringar som gjorde att det konstant blev avvägningar mellan positiva och negativa aspekter av vibreringen. Därför initierades projektet ”Effektivare Fiberprocess”, där chefer och representanter från de olika avdelningarna ingick. Ett mål var att få en bättre administrativ hantering, då utbyggnaden skulle innebära omfattande nybyggnadsprojekt med många olika aktörer. Det andra målet var att Strängnäs skulle bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner för fiberinvesterare vilket betydde att man behövde göra det så enkelt som möjligt att investera. Insatsen gav fantastiska resultat. De nya villkoren bidrog till att kostnaderna för fibreringen minskades enormt. Genom att minska schaktens bredd och djup drogs kostnaden för grävning ned med 40 procent och 60 procent där spårfräsning kunde användas. Detta ledde till att även målet att bli en attraktiv kommun att bygga fiber i uppnåddes. Investeringarna har ökat med hela 350 procent sedan förra året – från 10 miljoner 2016 till 45 miljoner kronor 2017.

Läs om Strängnäs och andra exempel på kommuner som gör stor skillnad för det Digitala Sverige i Fiberrapporten_2017