Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Godköping – det goda kommunala exemplet för digitalisering

2 år sedan

intro medium

 

En avgörande faktor för att Sverige idag har en bredbandsinfrastruktur i världsklass är att många konkurrerande aktörer investerar i både mobila och fasta bredbandsnät. Med en kraftigt höjd ambitionsnivå i regeringens nya bredbandstrategi blir det ännu viktigare att ta bort hinder och ge alla aktörer på marknaden bra möjligheter att fortsätta investera.

Rapporten om den fiktiva kommunen Godköping är framtagen av Sveriges tre största bredbandsoperatörer (Telia, Telenor, ComHem) för att visa hur man som kommun kan arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att kunna nå målet om ett helt uppkopplat Sverige.

Digitaliseringen fortsätter att revolutionera vårt sätt att leva och kommunicera. En förutsättning för att kunna dra nytta av de möjligheter digitaliseringen medför är att invånare och företag har tillgång till snabbt bredband – här har Sverige historiskt sett legat i framkant. Dessutom är priset på bredband i Sverige bland de lägsta i hela EU. Täckningsgraden och prisbilden har bidragit till den snabba utbyggnaden av digitala vardagstjänster – och till svenskarnas digitala mognad. En avgörande framgångsfaktor för den snabba utbyggnaden har varit en konkurrensutsatt bredbandsmarknad där många aktörer investerat i både mobila och fasta bredbandsnät.

Regeringens mål är att Sverige ska vara helt uppkopplat 2025 och 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s. I bredbandsstrategin från 2016 konstaterar regeringen att detta kräver insatser både från privata och offentliga aktörer. Regeringen betonar också vikten av en öppen bredbandsinfrastruktur samt vikten av att privata investeringar inte förhindras eller trängs ut.

Verkligheten som vi privata operatörer möter står emellertid ofta i kontrast till nationella strategier och riktlinjer. Med den här rapporten vill vi visa hur man som kommun kan arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för effektiv bredbandsutbyggnad genom konkurrens och marknadsmässiga villkor. Rapporten är skriven i form av en bredbandsstrategi för en fiktiv genomsnittlig mellansvensk kommun – Godköping. I vår fiktiva kommun vill man att alla invånare ska ha tillgång till snabbt bredband till en låg kostnad. Därför välkomnar man konkurrensen mellan privata aktörer, men är samtidigt själva beredda att ta ansvar för de delar av kommunen där en kommersiell grund för utbyggnad saknas.

I slutet av rapporten följer en revisionsrapport som beskriver hur det såg ut i Godköping innan man antog den nya bredbandsstrategin. Även om revisionsrapporten är fiktiv så är exemplen i rapporten tagna från kommuner i dagens Sverige. Som tre av de största privata leverantörerna av bredband i Sverige kan Com Hem, Telenor och Telia tillsammans konstatera att telekombolagens utbyggnad av bredband förhindras i flera kommuner. Skälen kan se olika ut men syftet är oftast detsamma – att ge det egna kommunala bolaget ett försprång eller en monopolställning på marknaden.

Com Hem, Telenor och Telias förhoppning är att Godköpings bredbandsstrategi kan tjäna som inspiration åt kommuner runt om i Sverige som vill en miljö av konkurrens, samarbete och innovation för att åstadkomma en uppkopplad och digitaliserad kommun för alla. Vi tror på det goda exemplets makt!

Läs hela rapporten om Godköping