Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Digitaliseringen är för alla – Mer digital i Sunne

2 år sedan

intro medium

Undersökningar visar att fler än en miljon människor i Sverige saknar kunskapen och förmågan för att ta del av den digitala världen. I Sunne samverkar kommunen och Telia för att inspirera och utbilda medborgare om digitaliseringens möjligheter och hur digitala hjälpmedel kan göra vardagen både enklare och roligare.

I takt med att arbete, fritid och välfärd blir allt mer digital, blir det digitala utanförskap ett allt större problem för såväl den enskilde som för samhället. Det digitala utanförskap är särskilt utbrett bland äldre, en grupp som kanske mer än någon annan skulle ha nytta av att exempelvis kunna hålla kontakt med familj och vänner via sociala medier eller att handla varor och tjänster online. Vi vet också att många äldre gärna vill kunna bo kvar hemma så länge hälsan tillåter. Idag finns en rad digitala omsorgstjänster som underlättar just för vård och omsorg i hemmet. Men en förutsättning är att hushållet har just en snabb och stabil uppkoppling.

Vi på Telia har utvecklat ett utbildningskoncept för att ta i itu med det digitala utanförskapet. Vi kallar det ”Mer Digital” – och det är baserat på ett framgångsrikt projekt som drevs i Vara kommun under 2016. Konceptet går i all enkelhet ut på att frivilliga från kommunen tillsammans med skolungdomar lär äldre hur man blir mer digital. Allt från hur man använder email, Skype eller Facebook till hur man lyssnar på radio i mobilen, laddar ned mobilt bank-id, eller beställer hemtjänst via kommunen e-tjänster. Telia står för utbildningsmaterial, tekniskt utrustning, och utbildar tillsammans med kommunen de anställda och skolungdomarna, som i sin tur lär de äldre.

Sunne kommun är först ut med ”Mer Digital” i Sverige. En viktig fråga för kommunen var hur de kunde ge fler de verktygen som krävs för att ta del av den digitala världen, inte minst för att öka användandet av kommunens e-tjänster.

”Det kvittar om man har tillgång om man inte vet hur man ska använda tekniken. Jag tror att vi kommer att bli beroende av digitala tjänster för att upprätthålla servicenivån i samhället. Då måste vi utbilda invånarna så att alla kan ta del av tjänsterna.”
— Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne (Dagens Samhälle 2017-10-19)

 

Läs mer om Mer digital på www.telia.se/fiber/mer-digital

Kategorier