Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Därför är blockkedjor värda att ta på allvar

4 år sedan

intro medium

Nu är det omkring tio år sedan som blockkedjetekniken introducerades. Först var det finansmarknaden som via Bitcoin skulle skakas om av de nya möjligheterna med blockkedjor. Nu kommer det nya användningsområden som kan göra nytta inom (eller till och med revolutionerna) en rad branscher.

Vid det här laget har blockkedjetekniken fått ett starkt fäste. Den bygger på att en serie transaktioner bekräftas av de datorer som ingår i det aktuella nätverket. En unik egenskap är att det inte går att ändra eller ta bort transaktioner i efterhand.

Att det är en teknik som är här för att stanna bevisas bland annat av att flera svenska storbanker har anslutit sig till ett internationellt banksamarbete som leds av det New York-baserade teknologiföretaget R3. Syftet är att utforska hur de kan hantera och dra nytta av blockkedjor framöver. Och på lite längre sikt kommer blockkedjetekniken att leda till kraftfulla branschomvälvningar, i alla fall om man får tro Gartner.

Pionjärerna
Inledningsvis har det varit ett starkt fokus på finansmarknaden, och efter hand även på försäkringsbranschen och vården.  Men nu kommer det den i alla fall garanterat att dyka upp i allt fler sammanhang, bland annat tack vare att Microsoft lanserar en dedikerad molntjänst som utgår från tekniken. Och kanske kan Lantmäteriet fungera som inspirationskälla för nya sätt att använda tekniken. De var i alla fall tidiga med säkra digitala fastighetstransaktioner med hjälp av blockkedjor.

Spårbarheten är ju en av styrkorna med tekniken, och jag ser ett gryende intresse i flera branscher som kan dra nytta av detta. Till exempel inom dagligvaror, där Axel Johnson-koncernen undersöker hur blockkedjor kan användas för bland annat en effektiv och säker livsmedelskontroll. Det går exempelvis att visa upp en produkts ursprung, något som blir allt viktigare för konsumenter, och dessutom bidrar transparensen till att förhindra korruption. Även för vin och stål kan det här med spårbarhet vara högintressant.

Ytterligare en styrka är möjligheten att effektivt skapa smarta kontrakt, dels på grund av spårbarheten och transparensen, men även genom att kedjan bygger på konsensus. Det här har betalföretaget Visa och Docusign, som är inriktat på e-signaturer, tagit fasta på. Deras samarbete ska leda till en effektivare process för biluthyrning.

Ett annat intressant samarbete är projektet för att administrera containertrafik med hjälp av blockkedjeteknik. Det drivs av IBM och transportföretaget Maersk som räknar med att kunna förbättra kontrollen och minska kostnaderna när projektet så småningom kommer förbi testfasen.

Nya bolag drar nytta av tekniken
Samtidigt växer det fram en flora av startup-bolag som försöker hitta nya sätt att tillämpa blockkedjetekniken. Det finns till exempel flera bolag – som Londonbaserade Smoogs och Berlinbaserade SatoshiPay – som har sett en speciell potential med tekniken, nämligen att medieproducenter kan ta betalt för innehåll. Det är ett behov som har ökat i takt med att adblockers gör det svårare att få lönsamhet med hjälp av annonsintäkter. Istället för att försöka få konsumenterna att betala för ett komplett utbud kan dessa startup-bolag erbjuda lösningar som gör att kunden helt enkelt betalar för det hen konsumerar.

Jag är så på pass gammal att jag faktiskt minns de som hävdade att internet bara var en fluga. Och visst har vi sett samma kommentarer kring Bitcoin, men blockkedjorna verkar onekligen vara här för att stanna. Så det kanske är dags att börja fundera hur din verksamhet kan dra nytta av den nya tekniken?

Vi ses i molnet!

/Katja

Nyfiken på molntjänster och vad de kan göra för nytta för dig och ditt företag? Vi på Telia har samlat de bästa applikationerna på ett och samma ställe, vi kallar det för Telia App Market. Här hittar du allt från Office 365 till molntjänster för enkel bokföring, säkerhet & virusskydd, musik via Spotify Business och mycket mer. Läs om våra tjänster här.