Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Trendigt att köpa skog

4 år sedan

Låga räntor, överhettad fastighetsmarknad och ökade virkespriset har gjort skog till ett allt vanligare investeringsobjekt. Mycket tyder på att det här dessutom bara är början – nya forskningsrön visar att vi snart kan använda skog till allt från drivmedel och kläder till nanomaterial. Är träråvara det nya supermaterialet?

För några år sedan rapporterades det om kris i skogsbranschen när efterfrågan på olika typer av tidningspapper sjönk i kölvattnet av den digitala utvecklingen. Men trenden har vänt och nu pratas istället om hur träråvara ligger till grund för allt från nya drivmedel och kläder till ersättningsmaterial för plast.

Långsiktig investering

Skog är generellt sett att betrakta som en stabil och långsiktig investering, det är svårt att göra några snabba klipp på skogsköp men detta är å andra sidan historiskt sett en väldigt säker investering. Investeringshorisonten bör vara minst fem år, men helst 10–15 år eller mer. Ungskog är billigare men behöver växa till sig för att kunna avverkas och ge avkastning.

Enligt stiftelsen Skogssällskapet växer en skogsfastighet i värde med 6–7 procent per år, samtidigt som den ger en avkastning på 2–4 procent per år. Men det beror helt på vilken typ av skog du har, var den ligger och vilka andra intäktskällor skogen har förutom avverkning, till exempel jaktarrende.

Skog kräver dessutom mer kunskap och engagemang än många andra investeringsformer, även om det går att lägga det mesta arbetet på entreprenad. LRF Konsult, Skogsstyrelsen och Skogssällskapet är några av de som kan hjälpa till med planering, inköp och underhåll av skogsfastigheter.

Forskning för att öka skogens värde

När innovationsgraden i skogsindustrin har skruvats upp blir investeringspotentialen ännu större. Idag tas bara en del av träråvaran om hand när trä omvandlas till exempelvis pappersmassa.

Men genom olika forskningsprojekt hoppas man kunna ta hand om en större del av träden, vilket skulle göra skogen än mer värdefull.

– Vi ser på träden som en materialkälla, ungefär som en oljekälla. Precis som ett raffinaderi tar vara på allt i råoljan vill vi ta tillvara på allt från träden, säger Lars Berglund, professor i trä och träkompositer på KTH och föreståndare för Wallenberg Wood Science Center, i ett uttalande.

Trä i tanken

Det finns fler saker som pekar på att skog kommer att stiga i värde framöver. Ett av riksdagens uppsatta klimatmål är att Sverige år 2050 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det innebär att vi behöver ha en betydligt större del förnyelsebart bränsle i transportsektorn.

Företaget Renfuel har arbetat sedan 2009 med att använda lignin, en restprodukt från massabruken, för att göra lignol. Det är en olja som kan blandas i bensin och diesel. ”Massabruken har så mycket restenergi i massaprocessens lignin att den på sikt kan ersätta alla våra fossila drivmedel” skriver Renfuel på sin hemsida.

 

Foto: Johnér / Stefan Isaksson

Kategorier