Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Telia lanserar nya e-tjänster för vården

2 år sedan

intro medium

Inom vården råder ofta brist på tid och resurser, men med modern digital teknik finns stora möjligheter att skapa nya och effektiva arbetssätt som förenklar tillvaron för både vårdtagare och personal. Telias nya e-tjänster Digitalt Vårdrum och Digital Vårdplanering är två exempel som lanseras i dagarna.

Digitalt Vårdrum och Digital Vårdplanering har utvecklats i nära samarbete med vården och innebär att patienter på ett säkert sätt kan koppla upp sig online för att möta vårdpersonal från det lokala sjukhuset. Tillgängligheten ökar för båda parter och tjänsterna kommer att bidra till en trygg och mer effektiv vård.

Ett möte mellan vårdpersonal och patienter bygger på förtroende och ska alltid kännas tryggt. I takt med att vården digitaliseras är det viktigt att kunna erbjuda samma trygghet även online. Med tjänsten Telia Digitalt Vårdrum skapas nya förutsättningar där patienter kan träffa läkare och sjuksköterskor från sitt lokala sjukhus eller vårdcentral via videomöte på ett säkert sätt. Vi kallar det för ett ”närproducerat digitalt vårdrum”, som vårdgivaren själv erbjuder patienten utan mellanhänder. Själva videomötet genomförs via en app eller dator.

På samma sätt gör Telia Digital Vårdplanering det möjligt för vårdgivare att genomföra viktiga vårdplaneringsmöten när en patient skrivs ut, utan att alla inblandade nödvändigtvis behöver träffas fysiskt. I praktiken innebär tjänsten ett videomöte med flera parter, där alla medverkande identifieras med exempelvis bank-id eller annan etablerad identitetslösning. Tekniken innebär att man sparar såväl restid som resurser samtidigt som patientsäkerheten värnas.

De största fördelarna med Digitalt Vårdrum och Digital Vårdplanering är hur de bidrar till att effektivisera vården och frigör resurser som istället kan användas till fler patientfokuserade aktiviteter.  I de pilotprojekt som genomförts med de nya tjänsterna har man bland annat kunnat konstatera att Digital Vårdplanering bidragit till att frigöra upp till 15 procent av personalens arbetsid varje månad.

Digitalt Vårdrum och Digital Vårdplanering är båda en del av Telias Pro Care-erbjudande, en samling tjänster som möjliggör mer ett mer mobilt arbetssätt inom vårdsektorn.

Läs mer om tjänsterna på telia.se:

Kategorier