Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Berätta om ert hållbarhetsarbete!

4 år sedan

Det finns ingen motsättning mellan att jobba för ökad hållbarhet och att stimulera lönsamheten – tvärtom. Stora företag är numera skyldiga att göra en hållbarhetsredovisning, men även för andra företagare finns det flera anledningar till att göra någon form av hållbarhetsrapport, även om man inte är tvungen.

Från och med 2017 är det obligatoriskt för runt 1 600 svenska storföretag (det krävs bland annat minst 250 anställda) att upprätta en hållbarhetsredovisning där man berättar om sina satsningar inom områden som miljö, mångfald och antikorruption.

Men även betydligt mindre företag – som inte omfattas av kravet – kan ha nytta av att sammanfatta och berätta om sitt hållbarhetsarbete.

Först och främst för att frågor kring hållbarhet är något som engagerar allt mer – och allt fler. Detta är därför ett bra sätt att skapa värde inom organisationen; ämnet är betydelsefullt för många medarbetare och kan bidra till en ökad stolthet över sin arbetsplats.

Hållbarhetsarbetet fyller även en funktion när det gäller framtida medarbetare: den här typen av frågor är något som många ur den så kallade millennie-generationen håller högt, och som mycket väl kan vara en viktig parameter när de väljer vilken arbetsgivare de söker sig till.

Intresserar kunder och samarbetspartner

Givetvis är hållbarhetsfrågor även relevant att lyfta fram i extern kommunikation. Det är något som intresserar kunder, investerare och samarbetspartner. Ett tydligt hållbarhetsengagemang kan också vara en fördel i till exempel kontakter med näringslivsrepresentanter i kommunen.

Enligt undersökningen Sustainable Brand Index är hållbarhet ett växande samtalsämne i alla nordiska länder. Konsumenter blir mer kunniga och engagerade i frågor som hållbarhet, miljö och socialt ansvarstagande. Enligt 2016 års undersökning har Sverige Nordens högsta antal konsumenter som pratar om hållbarhetsfrågor – och siffran har dessutom ökat från 66 procent år 2015 till 77 procent år 2016.

Även visa upp negativ påverkan

– Det är dock viktigt att man inte ser sin kommunikation om hållbarhetsfrågor som ett sätt att ”skryta” om företagets insatser. Det gäller att vara transparent, alltså även visa upp om och i så fall hur verksamheten har negativ påverkan, säger Erik Hedén, grundare av Sustainable Brand Index.

Han menar att man genom att vara öppen kan man vinna förtroende, eftersom det visar på ett engagemang och en medvetenhet om frågorna.

– Givetvis ska man då också peka på vad det finns för förbättringspotential och vilka åtgärder man har planerat för att minska till exempel en negativ miljöpåverkan.

Våga välja bort

Erik Hedén tipsar om att det är viktigt att välja att fokusera de områden som är relevanta för det egna företaget eller verksamheten – och att våga välja bort andra frågor.

– Det finns risk att man tror att man ska ”bocka av” olika ämnen, men det är lätt att det blir en alltför pliktskyldig ton, säger han och tillägger:

– Ta det som ligger nära er och tänk på extern kommunikation redan från start: vad är viktigt att berätta och på vilket sätt bör ni berätta detta?

Hållbarhetsrapportera – några tips på vägen!

  • Presentera en förnyad rapport varje år, till exempel i samband med årsredovisningen (de behöver dock inte hänga ihop).
  • Börja i tid! Påbörja planeringen av rapporten tidigt, minst ett halvår innan den ska presenteras, så att alla aspekter kan behandlas ordentligt.
  • Koppla hållbarhetsmålen till några av FN:s globala mål, vilka har blivit en vedertagen utgångspunkt för arbetet med en hållbar utveckling.
  • Utgå från vilka ämnen som är viktiga för era olika målgrupper (vilket inte behöver överensstämma med det som ni är mest måna om att lyfta fram). Prioritera tre – max fem – ämnen som får belysas i rapporten.
  • Ta fram case som kan beskriva olika delar av ert hållbarhetsarbete.
  • Var konkreta. Det här är frågor som till stora delar är rätt abstrakta, men undvik att använda för ”luddiga” formuleringar.
  • Kommunicera smart och effektivt – en rapport på hundra sidor är troligen inte rätt sätt, utan kanske hellre en sajt med innehåll som är anpassat för olika målgrupper. Eller berätta om hållbarhetsarbetet i exempelvis nyhetsbrev och sociala medier.

Källa: http://spoonagency.com/se/academy/spoons-guide-om-haallbarhetsredovisning/

Kategorier