Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Nu blir korna uppkopplade

4 år sedan

Det uppkopplade lantbruket är här och medför tydlig nytta för exempelvis mjölkbönder i såväl Pakistan som Sverige.

Pakistan är en av världens största mjölkproducenter, ändå producerar de långt mindre mjölk per ko jämfört med vad man lyckas med i andra länder.[1] Det pakistanska startup-bolaget Cowlar har räknat fram att om varje lantbrukare kunde öka produktiviteten med fem procent så skulle det sammantaget innebära ett tillskott på omkring en miljard amerikanska dollar till landets ekonomi.

Cowlar har därför tagit fram en wearable för kor som ska fungera som ett slags aktivitetsarmband – fast kon har istället apparaten i en krage – och man mäter kornas temperatur, aktivitet, fertilitet och annat som kan ge en uppfattning om hälsotillståndet. Mätaren skickar kontinuerligt mätdata till lantbrukarna via stationer som drivs av solenergi.

Snabba åtgärder
Genom att göra analyser kommer mjölkbönderna automatiskt att kunna hålla koll på att deras boskap har bästa möjliga förutsättningar för att producera mjölk, och man kan snabbt sätta in åtgärder vid behov.
En Cowlar-krage kostar 69 dollar plus en månadsavgift på 3 dollar. Den har hittills lanserats på den pakistanska marknaden men intresset har varit mycket stort och man räknar med att kunna utöka verksamheten globalt.[2]

Kraftig ökning av befolkningen
Innovationer inom så kallad ”smart farming” är ytterst viktiga i dagens läge, framför allt för att vi står inför en kraftig global befolkningstillväxt. I mitten av 2017 var vi 7,6 miljarder människor på jorden, och siffran bedöms ha stigit till knappt 10 miljarder år 2050 – med prognosen att tillväxten fortsätter även efter det.[3]

Det gäller alltså att producera mesta möjliga av de befintliga resurserna så att det ska räcka till alla. Det smarta lantbruket kan bidra med innovationer som sensormätningar av till exempel odlingsmarkens solexponering, fukthalt och lerhalt. I kombination med detaljerade väderprognoser och mätningar av luftfuktighet och vindstyrka kan det leda till automatiserade beslut om bevattning. Även vattnet är ju som bekant en bristvara på många håll.

På motsvarande sätt kan man via datainsamling om sådant som markens näringsnivåer och skördemängd få precisa beslutsunderlag för spridning av gödning och bekämpningsmedel. Amerikanska företaget Precision Hawk har exempelvis drönare som samlar in data genom att flyga över jordbruksmarken.

GPS-teknik hos svenska lantbrukare
Ett annat begrepp som brukar nämnas i sammanhanget är ”precision agriculture” eller ”precision farming”, vilket bland annat kan innebära en noggrann styrning av fordon med hjälp av modern GPS-teknik.

Det kan till exempel innebära att man styr en skördetröska över en åker så att det blir maximalt två centimeters överlappning mellan körningarna. Det sparar såväl bränsle – alltså både pengar och miljö – som tid jämfört med den traditionella tröskningen. Här kan du läsa om en svensk bonde som använder just denna tekniken.

Sensorer nyttjas på flera sätt
Det svenska företaget Sensefarm har å sin sida lanserat en form av realtidsövervakning med sensorer. Med deras lösning kan man till exempel ha en automatisk kontroll av förvaringen av sockerbetor i väntan på transport till fabriken – för om det inte är exakt rätt förvaringsförhållanden riskerar betorna att förstöras under vintern.

Vi har tidigare även berättat om en mjölkbonde som har drar nytta av den nya teknikens möjligheter. Bonden har nämligen försett foderstationerna med sensorer som gör att det går att hålla koll på om någon ko behöver extra kraftfoder eller manuell tillsyn. Dessutom sköter korna mjölkningen själva genom att gå till mjölkningsrobotarna.

Utrustningen gör också att det går att se om det behövs några åtgärder i maskinparken. Genom att upptäcka störningar i god tid – kanske innan de ens har inträffat – kan gården få färre driftsavbrott i verksamheten.

Foto: Johnér / Maskot bildbyrå
[1] Källa: https://www.springwise.com/fitbit-cows-helps-pakistan-farmers-keep-herds-healthy/
[2] Källa: https://www.springwise.com/fitbit-cows-helps-pakistan-farmers-keep-herds-healthy/
[3] Källor: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6722929 och http://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/ny-prognos-vi-blir-13-miljarder-ar-2100/