Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Digitalisering för ett friskare liv

3 år sedan

Tänk dig en framtid där dina hälsovärden automatiskt rapporteras in till sjukvården. Och läkare som i realtid kan följa dina värden och komma med rekommendationer. Den framtiden är snart här, och i bräschen går Telias e-hälsoplattform HomeCare.

För några år sedan började Telia fundera över hur vi kunde bidra till att lösa de hälsorelaterade utmaningar som finns i samhället – en åldrande befolkning, stillasittande, ökande välfärdssjukdomar och resursbrister i vården. Det har lett fram till e-hälsoplattformen HomeCare,
– Ett hållbart samhälle är ett samhälle där människor är friska, aktiva och medvetna om hälsoriskerna runt omkring dem. Med HomeCare blir det möjligt – vi kan stötta patienter, avlasta sjukvården och hjälpa människor att bli engagerade i sin framtida hälsa, säger Niklas Sundler på Telia Healthcare.

Dela dina värden
HomeCare är en plattform som underlättar kontakten mellan patienter och vården. I dag ger plattformen möjlighet för patienter som är diagnostiserade med särskilda sjukdomar att följa sin sjukdom genom egenmonitorerade mätvärden. Dessa värden kan sedan, i dialog med vården, delas till en läkare direkt i plattformen. Ett exempel är magsjukdomen IBD, en magsjukdom som går i skov. Tidigare har läkare och patienter blivit uppmärksammade på skovet först när det redan är för sent för att göra något åt det. Med HomeCare kan patienterna ta sina egna värden och rapportera in dem.
– På så sätt blir läkaren informerad om eventuella avvikelser och kan i god tid rekommendera förändringar i kost och livsstil, eller andra insatser, som kan lindra eller till och med förhindra skovet, fortsätter Niklas Sundler.
Och IBD är långt från den enda sjukdomen som stöds av HomeCare. Telia arbetar redan med ett 50-tal KOL-patienter och inom kort kommer också diabetespatienter att inkluderas.
– I plattformen kan vi och patienten ansluta olika uppkopplade sensorer, beroende på diagnos, och sedan välja att dela med sig av resultaten till sin läkare, vårdpersonal eller till och med sin personliga tränare.

Snart även för friska
I nuläget används HomeCare för patienter med specifika diagnoser, men i framtiden är tanken att det ska bli en tjänst för alla. De senaste åren har en rad olika mätinstrument introducerats på marknaden, som möjliggör för vem som helst att ta olika värden på sin egen hälsa.
– Framtidens blodtrycksmätare, termometrar och många andra instrument kommer att kunna kopplas upp mot HomeCare. I och med det blir plattformen en kontaktyta mellan patienter och den svenska vården. På så sätt kan alla individer ha i det närmaste en live-uppdatering av sina värden – och bli kontaktade av sin läkare om något värde skulle avvika från det normala.

Kategorier