Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Appen som ger nyanlända en jobbskjuts

4 år sedan

Digitalisering och uppkoppling är två kraftfulla verktyg för inkludering. Det vill Telia ta fasta på och utvecklar tillsammans med Lernia en app som ska guida nya svenskar till deras första jobb.

Att komma till ett nytt land innebär många nya utmaningar, exempelvis att förstå hur man söker ett jobb eller validerar sin utbildning från hemlandet i Sverige. Obekanta regler och språkförbistringar är bara några av de utmaningar som kan göra det svårare att som nyanländ nå fram till den svenska arbetsmarknaden. Därför utvecklar nu Telia och Lernia en app som ska underlätta processen.

– Vår nya app gör att asylsökande och nyanlända redan från sin första dag i landet kan lära sig hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och vilka processer och steg man behöver gå igenom för att ta sig in på den, säger Marie Trogstam, hållbarhetschef på Telia Sverige.

Frågor och quiz

Telia och Lernias app innehåller information om hur man får sina utländska betyg och yrkeserfarenheter validerade, var man hittar lediga jobb och hur man gör för att skaffa en praktikplats. Med hjälp av frågor och quiz uppmuntras användaren också att själv utveckla sin kompetens kring hur man kommer in på den svenska arbetsmarknaden.

– Det här är ett bra exempel på hur två företag kan arbeta tillsammans genom digitaliseringen för att hitta nya, innovativa sätt att adressera en viktiga samhällsfrågor, säger Hélène Barnekow, vd Telia Sverige.

Integration på arbetsmarknaden är inte bara en viktig fråga för nyanlända. Sverige lider av brist på arbetskraft inom stora branscher som vårdsektorn och fordonsindustrin. Att nyanlända personer ska kunna komma in på arbetsmarknaden snabbare är därför samhällskritiskt.

Viktig process    

– Vi har sedan länge haft en vision om hur vi på Lernia kan effektivisera en av vår tids viktigaste samhällsprocesser, att få personer som är nya i Sverige snabbare i jobb. Med Telia utnyttjar vi kraften i digitalisering och tillsammans utvecklar vi en ny digital tjänst som bygger på Lernias kompetens och tjänsteutbud och Telias tekniska kunnande, säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef Lernia.

Appen ska nu testas och kommer att lanseras på svenska, engelska och arabiska under hösten. Mikael Damberg, närings – och innovationsminister, ser positivt på den här typen av samarbeten.

– Jag har som ägare varit tydlig med att jag vill se samverkan mellan våra bolag och myndigheter. Det här är ett fantastiskt bra exempel på vad man kan åstadkomma genom samverkan och innovativa lösningar, berättar Mikael Damberg.

Läs mer om hållbarhet hos Telia

Kategorier