Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Humanitära banklösningar för ökade rättigheter

5 år sedan

intro medium

Digitala verktyg kan bidra till att minska klyftorna i samhället, bland annat genom innovativa banklösningar som gör finansiella tjänster tillgängliga för fler – som exempelvis flyktingar.

De stora globala flyktingströmmarna över världen kräver stödinsatser på många håll. Bland annat kan digitala verktyg göra nytta på flera sätt, vilket bland annat det statliga bolaget Lernia visar med sin app Join. Appen ska minska utanförskapet genom att bidra med stöd till människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden på egen hand.1

Ett annat aktuellt exempel på hur man ska kunna underlätta för papperslösa är den innovativa banklösningen som har lanserats av Taqanu. Den bygger på att användarens digitala historik och bakgrund ska användas som identitetsbevis, istället för att hen ska vara tvungen att visa upp de traditionella formella dokumenten. Utgångspunkten är att många flyktingar tvingas lämna sina hem utan att få med sig identitetshandlingar, vilket förstärker deras svårigheter att etablera sig i de nya länderna när det blir problem att öppna ett bankkonto eller få ett hyreskontrakt.

Minska utanförskap
Taqanus grundare Balász Némethi har själv erfarenhet av att försöka skaffa bankkonto i främmande länder – trots att han har flyttat under kontrollerade omständigheter – och har en vision om att göra processen enklare för människor som har begränsad tillgång till dokumentation.

Enligt de befintliga planerna ska banklösningen användas globalt direkt från lanseringen, och ska då kunna bidra till att minska det utanförskap som stora grupper lever i. Det nya banksystemet står inför många regulatoriska hinder, men om det blir verklighet skulle det innebära ett stort genombrott i bland annat Tyskland, där du är tvungen att ha ett bankkonto för att kunna få någon form av hyreskontrakt.

Tidigare i år presenterades och diskuterades Taqanu på ett förmöte till det stora G20-mötet i juli 2017. Lösningen har redan fått uppmärksamhet från flera stora aktörer, bland annat Microsoft – som speciellt lär ha fattat tycke för bolagets humanitära värderingar.2

Underlättar för migrantarbetare
NOW Money är en annan digital innovation inom banksfären. Det är en app-baserad bank som innehåller tjänster för både arbetsgivare och arbetstagare. Exempelvis kan online-banken användas för löneutbetalningar genom att arbetsgivaren skickar en länk som gör att medarbetaren kan ladda ner ett konto med betalningen.

Systemet har introducerats i Förenade Arabemiraten, och det är staterna i Gulfområdet som man fokuserar på inledningsvis. Där finns miljontals migrantarbetare som har svårt att ha ett bankkonto i det land där de jobbar, inte minst på grund av de avgifter som bankerna tar ut för att öppna och ha ett konto – det är inte ovanligt att de får betala en avgift enbart för att se saldot på sitt konto.

Arbetarna har därför ytterst begränsade möjligheter att få tillgång till finansiella tjänster, bland annat har de svårt att skicka pengar till sina hemländer. NOW Money erbjuder en rad tjänster; användarna kan bland annat göra internationella överföringar, betala räkningar och fylla på betalkort. Tanken är att NOW Money ska utvecklas med fler tjänster och spridas till fler länder framöver.3

Foto: Johnér / Cultura Creative

Källor
1 Telia
2 Springwise
3 Springwise

Läs också
Spelteknik ska hjälpa nyanlända svenska
App som hjälper nyanlända in i arbetslivet
Nya spelregler med digital transformation