Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

AI hjälper till att upptäcka cancer

4 år sedan

intro medium

Över 60 000 svenskar får i år en cancerdiagnos. Allt större andel av de drabbade blir friska, och med digital teknik kan förhoppningsvis statistiken bli allt bättre framöver.

Varje dag får omkring 20 svenska kvinnor diagnosen bröstcancer. Chansen att bli frisk från bröstcancer ökar som regel ju tidigare en tumör upptäcks, och nu kommer digitala innovationer som ska bidra i arbetet med att identifiera varningstecken.

En av dessa utvecklas i ett samarbete mellan bland andra KTH, Karolinska Institutet och medicinteknikföretaget Sectra. Deras utgångspunkt är att den mammografiundersökning som kvinnor erbjuds från 40-årsåldern inte ger tillräckligt god träffsäkerhet.

Anledningen till detta är att de röntgenbilder som tas vid mammografin kan vara svåra att bedöma, i alla fall när det gäller kvinnor med hög täthet i vävnaden. I bilderna syns nämligen en tumör som en ljus fläck, men med hög vävnadstäthet kan bakgrunden – bröstvävnaden – bli så ljus att det är svårt att upptäcka tumören.

En miljon bilder
Tanken är att med hjälp omkring en miljon mammografibilder låta artificiell intelligens skapa algoritmer som ska kunna identifiera vilka kvinnor som behöver genomgå en kompletterande undersökning med magnetkamera. Det är en undersökning som ger tydligare resultat, men det är också en dyrare metod än mammografin.

De analysmetoder som de vill ta fram ska även underlätta vid bedömningen av mest lättolkade bilderna. När förutsättningarna att upptäcka tumörer är goda ska den hanteringen kunna effektiviseras med de utvecklade algoritmerna, så att mer resurser istället kan läggas på de svåranalyserade fallen.1

Behå med sensorer
En helt annan teknik för att upptäcka bröstcancer i ett tidigt stadium utvecklas av det mexikanska bolaget Higia Technologies. De tar fram en behå utrustad med omkring 200 sensorer som ska upptäcka förändringar i temperatur och blodflöde i bröstvävnaden.

Ett ökat blodflöde kan tyda på att det finns cancerceller som är under tillväxt, och det skickas en signal till användaren om att det finns anledning att göra en undersökning av brösten. Det ska räcka med att använda behån i omkring 90 minuter i veckan för att mätningarna ska kunna genomföras.2

Två andra innovatörer, Cyrcadia Health och Celesstia, tar också sensorer till hjälp för att upptäcka misstänkta förändringar. Deras produkter ska gå att placera i valfri behå och tar även de fasta på temperaturskiftningar hos kvinnan. Celesstia anger att deras lösning använder artificiell intelligens för att successivt lära mer om användarens normala mönster, och därmed bli allt bättre på att hitta det som avviker.

Granskar hudmärken
Artificiell intelligens ska även kunna användas för att identifiera hudcancer. Det har redan kommit lösningar där man istället för att göra ett fysiskt besök hos en läkare kan skicka en bild på det misstänkta hudmärket för att få ett första utlåtande.

Amerikanska forskare vill nu ta det ett steg längre och låta detta arbete utföras med hjälp av artificiell intelligens. De har därför tagit fram en självlärande algoritm genom att mata in 129 000 bilder på 2 000 olika hudåkommor. Systemet har visat sig klara av att identifiera tre olika typer av hudcancer med lika hög träffsäkerhet som en specialistläkare.

Nu ska algoritmen genomgå kliniska tester, och tanken är den sedan ska kunna användas i appar som ger beslutsstöd åt läkare.3

Källor
1 Ny Teknik
2 Springwise
3 Ny Teknik

Läs också
Blockkedjor snart i vården
Ai kan förbättra vården
S
å gynnas vården i Kalmar län av it