Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Eget företag och föräldraledig – vad gäller?

2 år sedan

Som egen företagare finns det en hel del saker att tänka på inför föräldraledighet – och en och annan fallgrop att undvika. Vi reder ut frågetecknen tillsammans med Ann-Sofie Asp, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Som egenföretagare kan det kännas lite extra klurigt att få grepp om reglerna kring föräldraledighet. Dessutom kanske du inte vill, eller kan, ta ut full föräldraledighet eftersom du en del av dagen måste ägna tid åt företagandet.

– Föräldraförsäkringen är flexibel och man kan vara ledig antingen hela dagar eller del av dag, säger Ann-Sofie Asp.

Om det är första gången du ska ansöka om ersättning är det bra att börja på forsakringskassan.se. Där finns verktyg som bland annat kassakollen, som hjälper dig att planera och beräkna din kommande föräldraledighet.

– Det finns bland annat en checklista för blivande föräldrar som riktar sig både till anställda och egna företagare.

Vad är SGI?
När du ansöker om föräldrapenning så behöver Försäkringskassan fastställa en inkomst som ersättningen ska grunda sig på, den kallas för SGI och förkortningen står för sjukpenninggrundande inkomst.

– SGI är den årliga inkomst i pengar av eget arbete som du förväntas få. Det är en framåtblickande bedömning av kommande inkomster och som stöd behöver Försäkringskassan ofta se på inkomster som ligger bakåt i tiden. Det finns en uppfattning om att det är svårt att förstå reglerna kring detta men det är i de allra flesta fall enkelt att få sin SGI fastställd, förklarar Ann-Sofie Asp.

Grundersättning och inkomsttak
Har du låg inkomst eller inte uppfyller villkoren för SGI så finns det en extra trygghet inbyggd i föräldraförsäkringen. Den innebär att du kan få ersättning på grundnivå som ligger på 250 kr per dag. Det finns även ett inkomsttak för SGI, och för föräldrapenning är det i skrivandes stund 10 gånger prisbasbeloppet, vilket motsvarar en årsinkomst på 448 000 kronor. Inkomster över detta räknas alltså inte in.

Aktiebolag och SGI
För aktiebolagsdelägare tittar Försäkringskassan på det uttag av lön som du har gjort under året. Tidsramen räknas då ett år tillbaka i tiden.

– Om det har hänt något i din verksamhet som gör att vissa uppgifter inte är aktuella längre så kan du lämna in uppgifter och förklara varför du tycker att vi ska titta på en kortare period. Det är därför viktigt att du som har ett eget aktiebolag ser till att ta ut en lön i företaget­, annars går det inte att räkna ut en SGI, säger hon.

Enskild firma och SGI
För dig som har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag som har funnits i mer än två år ser Försäkringskassan till de tre senaste årens resultat. Om inkomsterna har varierat så räknas ett genomsnitt av de tre åren ut, men om inkomsterna blivit bättre och bättre så kan SGI bli lika hög som i den senaste deklarationen. Men ser de istället en nedåtgående utveckling så stannar Försäkringskassan vid den senaste deklarationen.

– Om du har ett nystartat företag så finns möjlighet att få en SGI under ett uppbyggnadsskede räknat 24 månader från det att företaget registrerades hos Skatteverket. Den SGI du får under uppbyggnadsskedet motsvarar vad en anställd person med liknande arbetsuppgifter skulle ha som inkomst, säger Ann-Sophie.

Det finns inget motsvarande uppbyggnadsskede för den som har ett aktiebolag, men för dig som är egen företagare och blivande förälder är det annars egentligen inga större skillnader mellan att driva företaget som enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller i aktiebolagsform (som aktiebolagsdelägare). Men för att få koll på vad som gäller för just dig kan du kontakta Försäkringskassan.

Foto: Johnér bildbyrå / Anna Roström

Kategorier