Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

5 enkla steg till en mobil arbetsplats

4 år sedan

Idag krävs större flexibilitet i hur och när vi kan jobba, både för ökad effektivitet och för att attrahera nästa generation arbetstagare. Men hur gör du för att få en mer mobil arbetsplats? Vi ger fem enkla råd att tänka på inför den mobila omställningen.

Möjligheterna med digital arbetsplats är bland annat ökad livskvalitet, högre produktivitet, lägre kostnader och ökad flexibilitet. Och dessutom blir företaget en mer attraktiv arbetsplats för nästa generation medarbetare. Här är fem enkla steg till en mer mobil arbetsplats.

1. Tänk resultat istället för teknik Många organisationer har idag en teknikcentrerad kultur med fokus på själva tekniken, snarare än en resultatorienterad kultur med fokus på vad som faktiskt ska åstadkommas med tekniken. Den digitala arbetsplatsen är primärt en fråga om tillgång till information med en mobil strategi, där tekniken bara är verktyg.

2. Se till att medarbetarna faktiskt använder verktygen Om inte medarbetarna vet hur de ska använda den nya tekniken och de smarta tjänsterna så blir resultatet i bästa fall status quo, men i värsta fall produktivitetstapp, frustration och slöseri med tid och resurser. Utbildning måste till redan innan den digitala transformationen påbörjats, och ska helst fortsätta kontinuerligt under och efter förändringsarbetet för att medarbetarna ska vara med på tåget och utveckla sina arbetsmetoder.

3. Inspireras av skugg-it Medarbetarna är utbildade och de nya prylarna och tjänsterna är på plats – men ingen använder dem. Det kanske helt enkelt gjordes en felinvestering? Titta på vad användarna faktiskt använder för att få jobbet gjort. Det kan vara den privata datorn och molntjänster som inte sanktionerats av företaget (så kallad skugg-it), men istället för att svartlista och förbjuda gäller det att vara pragmatisk. Medarbetarna vet vad som krävs för att få jobbet gjort. Vilket leder oss in på nästa punkt:

4. Lyssna på användarna Eller rättare sagt: utgå ifrån användarna. De som faktiskt ska använda ett system för lösa en specifik uppgift kommer att irritera sig på saker som den inköpsansvarige för systemet inte kan föreställa sig på förhand. Därför är det viktigt att medarbetarna involveras tidigt för att ta reda på vilka behov de har, hur de arbetar och vilka tjänster som skulle underlätta deras vardag.

5. Anpassa organisationen Innovativa företag byter inte bara ut tekniken, de ställer även om sitt arbetssätt och sin kultur från hierarkier till en mer nätverkande organisation. När tekniken möjliggör ett mer flexibelt och dynamiskt arbetssätt måste även organisationsstrukturen hänga med för att få ut maximalt av teknikinvesteringen. På den mobila arbetsplatsen innebär det att ledningen måste lita på att medarbetarna gör vad de ska även om de inte fysiskt befinner sig på kontoret. Det innebär också att man kanske måste mäta och utvärdera resultat på ett annat sätt än tidigare.

Läs mer om fördelarna och nyttorna med en mobil arbetsplats i Telias och Arthur D Littles rapport ”Den digitala arbetsplatsen”.

Kategorier