Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Delad glädje i delningsekonomin

5 år sedan

intro medium

Allt fler blir lockade av att dela eller ta del av produkter och tjänster genom olika typer av delningsplattformar. Delningsekonomin smittar även av sig på traditionella företag, som får anledning att testa nya intäktsmodeller.

En effekt av digitaliseringen är att det går lätt att skapa flexibla plattformar för olika typer av gemensamt ägande eller utbyte av såväl produkter som tjänster. Delningsekonomin kan definieras som att privatpersoner hyr, hyr ut, byter eller lånar tillgångar av varandra – eller kanske erbjuder ”småtjänster”. Utbytet hanteras via webbplattformar eller appar.
Det kan vara svårt att dra en exakt gräns för vad som ingår i delningsekonomin; till exempel kan man diskutera om stora företag som Uber och Airbnb snarare är plattformar för kommersiell verksamhet. Men de ingår i vilket fall som helst i den övergripande trenden, där många små aktörer upplåter ägodelar eller erbjuder tjänster genom en virtuell samlingsplats.

Pressade priser
Detta har öppnat möjligheter till inkomster för de som har tillgång till ägodelarna; till exempel bilägarna som kör för Uber, bostadsinnehavarna som hyr ut via Airbnb, men också de som exempelvis hyr ut saker till grannarna i området eller erbjuder tjänster, som hundrastning och barnvaktande.
För användarna av tjänsterna kan det innebära antingen pressade priser – till följd av ökad konkurrens från aktörer som har andra förutsättningar än de etablerade – och möjligheter att använda exempelvis kapitaltunga varor som de använder sällan, som en motorsåg eller ett bilsläp. Det kan också ge användarna möjlighet att enkelt köpa tjänster som underlättar i vardagen.
Dessutom har delningsekonomin fått extra bärkraft av att det är ett system som går hand i hand med en utveckling mot ett mer hållbart samhälle.

Kommer att växa
I april 2017 presenterades ett betänkande från en statlig utredning som fokuserade på användarna av delningsekonomi.¹ Där konstaterades att en av tio svenskar, framför allt yngre personer, har använt sig av någon tjänst som kunde klassas som delningsekonomi.
Kanske är det fler än så, för i en aktuell undersökning om delningsekonomin i Sverige framgår det att en av tre någon gång har tagit del av en sådan tjänst.²
I vilket fall som helst är det ett fenomen som kommer att växa snabbt, menar konsumentminister Per Bolund:
– Många av de här tjänsterna har stordriftsfördelar så när användandet väl når en kritisk massa sprids det snabbt, tror jag, säger han till Dagens Arena.³

Uppkopplad verktygsbod
Ett exempel på hur trenden sprider sig är Husqvarnas försök med tjänsten Husqvarna Battery Box. Det är en obemannad och uppkopplad verktygsbod fylld med batteridrivna trädgårdsredskap som står utanför köpcentret Bromma Blocks mellan maj och oktober 2017.4
I boden finns trettio elektroniska förvaringsskåp med trädgårdsredskap, som häcksax, motorsåg, blåsare och trimmer, och de kan bokas via en mobilapp. Samma app används sedan för betalning och för att öppna förvaringsskåpet när man ska hämta och lämna redskapen.
Tanken är i första hand att locka villaägare som enbart har nytta av produkterna vid enstaka tillfällen, och som nu får chansen att använda proffsredskap med extra kraft jämfört med konsumentprodukterna. Enligt Husqvarna ser man det som ett sätt att lära sig mer om kundbeteenden och undersöka om marknaden är redo för den här typen av tjänst.

Foto: Johnér

Källor
¹ Regeringen
² Handelstrender
³ Dagens Arena
4 Handelstrender

Läs också
Blockkedjan – så funkar den
Det enkla vinner alltid
Digitala ekosystem skapar värde för smarta samhällen