Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Framtidens flexibla leveranser

5 år sedan

intro medium

Leveranser kommer att bli en allt starkare konkurrensfördel. Det handlar inte enbart om att kunna leverera snabbt, utan det handlar också om precision – att få leveransen att passa varje enskild kunds behov.

När konkurrensen hårdnar från olika håll på samma gång gäller det att ta tillvara alla chanser att optimera olika delar av verksamheten. För handeln är flödet av varor något som kommer att ha stor betydelse framöver, bland annat då leveransen till slutkunden.

Men vilka förväntningar på leveranser från e-handlare finns egentligen hos kunderna? Postnord ställde den frågan till ett antal konsumenter inför den årliga rapporten E-barometern.¹ De två alternativ som då lyftes fram av de tillfrågade som mest troliga var paketautomat respektive låst varubox vid hemmet.

Dörrlås med engångskod
Det är alltså många som tror att de framöver lär börja ta emot leveranser i hemmet när de själva inte är hemma. Det kan då till exempel krävas en lösning med digitalt dörrlås, där leverantören får en engångskod för att kunna öppna dörren till bostaden. I början av 2017 inledde låstillverkaren Assa Abloy ett test med matleveranser med den metoden.²
– I dag förutspår en av fem konsumenter att de sannolikt kommer att få hem sina varor på det sättet. Nu, under ett tidigt stadium, är det en hel del som inte tycker att det känns tillräckligt tryggt, trots att det är ytterst vanligt att man lämnar ut nycklar till hantverkare och städare. Jag tror att det är en mognadsfråga, ungefär som när många kände osäkerhet inför e-handeln till en början, säger Carin Blom, detaljhandelsanalytiker på Postnord.

Ökade krav på kort leveranstid
Trenden med hemleveranser lär bli en naturlig följd av kundernas ökade förväntningar på korta leveranstider, det vill säga tiden från det att kunden lägger en order till dess att den är levererad.
– Det blir nya nivåer hela tiden. Det som ansågs vara en snabb leverans för låt oss säga två år sedan är något av en hygienfaktor i dag.

En av sex konsumenter i E-barometern trodde att leverans via drönare kommer att bli ett vanligt alternativ för e-handeln.
– Drönare, markgående robotar och andra mer spektakulära leveransmetoder kan mycket väl fungera som en konkurrensfördel genom att de ger en viss uppmärksamhet och status. Men det viktigaste för kunderna kommer att vara enkelhet och att de själva kan påverka leveransen, säger Carin Blom.

Valfrihet och enkelhet
Detta innebär i praktiken att det blir viktigt att erbjuda ett brett spektrum av leveransalternativ – samtidigt som kunderna alltså ställer krav på att köpprocessen ska vara enkel och smidig.
– De som erbjuder konsumenterna flera leveransalternativ har ett försprång i dag, det är något som ökar konverteringen, och även här vill kunderna ha relevans. Det bör finnas något eller några förslag som lyfts fram, givetvis baserade på kundens köpbeteende och köphistorik.
Carin Blom menar att kunderna i allt högre utsträckning också kräver precision i leveransen, det vill säga att få tydlig och lättåtkomlig information om när och var leveransen kommer att ske. Med hjälp av ny teknik kan det bli möjligt att hämta sitt paket på exempelvis barnens förskola, på arbetet eller i gymmet.
– Varuleveranserna ska ”störa” så lite som möjligt i kundens vardag. De ska passa vitt skilda individuella önskemål, vilket är en utmaning för e-handelsaktörer i dag. Det krävs stenkoll på alla delar i processen, genom hela kundresan. 

Leveranser på vattnet för ökad hållbarhet
Precis som inom många andra områden spås samarbeten bli allt viktigare för att kunna hantera varuleveranser. I Göteborg genomfördes nyligen ett test där de försökte hitta en lösning på utmaningen med den pågående urbaniseringen; i och med att städerna förtätas behöver mer gods transporteras inom samma yta – och trängseln ökar eftersom det även blir fler personer och mer avfall som kräver transporter.

Testet utgick från att man i högre utsträckning än i dag utnyttjar vattnet för transporter. De lät hämta paketgods ett par kilometer uppströms från Göteborgs stadskärna, paketen lastades sedan av i centrum och på Lindholmen för vidare distribution med cykelbud och elfordon.³

Källor
¹ Postnord
² ASSA
³ För liv och rörelse

Läs också
Webrooming ersätter showrooming
AI vässar e-handeln
Många fördelar med wifi i butiker