Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Arbetsplats för ökad kreativitet och samarbete

4 år sedan

intro medium

På samma sätt som allt fler branscher har tagit stora kliv mot en tjänstefiering av sitt utbud, bör medarbetarnas digitala arbetsplatser präglas av behov och tjänster – inte av produkter.

Det talas mycket om nya affärsmöjligheter och förändrade kundbeteenden i samband med digitaliseringen. Därför är det logiskt att det många gånger är kundens bästa som är i fokus när metoder, erbjudanden och arbetssätt ska digitaliseras.
Men det gäller att samtidigt kunna tänka på medarbetarna och på att skapa en gynnsam digital arbetsmiljö, menar Oscar Berg som har skrivit boken ”Den digitala arbetsplatsen”¹ tillsammans med Henrik Gustafsson.
– Den digitala arbetsmiljön ska utformas så att den ”lyfter” medarbetarna. Det kan låta självklart, men det blir lätt ett fokus på att effektivisera produktionsprocesser och rutinarbete när det handlar om arbetsmiljön, säger Oscar Berg.

Stöd för samarbete
Den stora utmaningen är att skapa en arbetsmiljö som är ett stöd för kreativt och samarbetsintensivt kunskapsarbete. Två grundläggande principer för att skapa en gynnsam digital arbetsmiljö är värdefokus och tjänstetänkande, enligt Oscar Berg.
– Precis som tjänstefieringen slår igenom i kunderbjudandena så blir det vägledande i utvecklingen av arbetsmiljöerna. Då flyttas på ett naturligt sätt fokus från produkterna och deras egenskaper till användningen och användarna. Hårdvaru- och mjukvaruprodukterna blir plattformar för digitala tjänster som är avsedda för att medarbetare ska skapa värde tillsammans i verksamheten.

Vi blir snabbt vana vid allt fler användarvänliga smarta digitala verktyg som privatpersoner, och de digitala tjänsterna på arbetsplatsen behöver ligga på samma nivå. Genom att plocka in inslag från den privata sfären går det att göra användarupplevelsen enkel och attraktiv, även när det gäller rutinbaserade uppgifter:
– Man kan till exempel tillämpa spelmekanismer för att göra uppgiften roligare och mer motiverande. Det bidrar förstås också till att användaren utför uppgiften snabbare och bättre.

Skapa sin egen process
För att öka engagemanget i arbetet – och därmed göra att medarbetarna kan få ut sin fulla potential – bör man till viss del låta medarbetaren skapa sin egen övergripande process med en uppsättning av digitala tjänster, menar Oscar Berg.
– Det är dock ytterst viktigt att det finns någon som har ansvar för att de tillgängliga digitala tjänsterna har sina tydliga roller att spela i ekosystemet som helhet. Medarbetaren måste kunna göra sina egna stigar i detta ekosystem och navigera sig fram på ett smidigt sätt.
På det sättet kan man säkerställa att det finns en medvetet utformad och fungerande helhet, samtidigt som medarbetaren får en ökade flexibilitet och kan jobba på det sätt som krävs i en allt mer snabbföränderlig och oförutsägbar framtid.

Förankrad strategi
Gemensamt för de företag och organisationer som har lyckats utveckla bra digitala arbetsplatser är att de har satsat på att samla företaget bakom en gemensam vision och strategi.
– Det finns en plan för hur man ska förändra verksamheten och vad man vill nå. Den planen har de kommunicerat och förankrat, säger Oscar Berg.
Ett annat gemensamt drag är att de har en god styrning för att undvika att få en fragmentering istället för en helhet, menar han.
– Överlag handlar det om en användarcentrerad utveckling; att inte köpa in och införa verktyg utifrån produktprestanda. Det krävs återkommande tester och kontinuerlig utvärdering – så som man gör med kunderbjudandena.

Källa
¹ Den digitala arbetsplatsen

Läs också
Mindfullness ger fokus på jobbet
Knepen som förenklar verksamheten
Det nya ledarskapet