Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Lantmäteriets mål: ska vara digitalt progressivt

5 år sedan

intro medium

Lantmäteriet har lyckats transformera en traditionell, pappersbaserad verksamhet till digital hantering – och därmed börjat erbjuda användarna en högre kvalitet på tjänsterna. Nu blickar de framåt och arbetar bland annat proaktivt med att undersöka om blockkedjetekniken kan vara ett alternativ framöver.

År 2008 fick Lantmäteriet ta över det nationella ansvaret för att hantera bland annat servitut, lagfarter och inteckningar – alltså handlingar som rör sådant som ägarskap, belåning och rättigheter för fastighetsägare. Det är en verksamhet som har över 400 år på nacken, och som inte hade lyckats skaka av sig behovet av fysiska pappershandlingar när Lantmäteriet tog över.

Där inledde de dock en teknikutveckling som nu har gett resultat.

– Vi har hela tiden haft devisen ”totalt digitalt” när vi utvecklat dessa tjänster, och riktigt dit har vi inte nått än. Men vi har kommit långt och lyckats förbättra kvaliteten på tjänsterna avsevärt, säger Mats Snäll, utvecklingschef och CDO på Lantmäteriet.

Automatiska beslut och agilt arbetssätt
I de här sammanhangen betyder en ökning av kvaliteten framför allt enkelhet och snabbhet.

– För kunden innebär det en direkt bekräftelse på att ärendet har tagits emot och att det inte är några uppgifter som saknas. Många av besluten som rör de här tjänsterna kan dessutom göras automatiskt, och med en digitaliserad hantering kan de förstås få ett beslut väldigt snabbt.

Utvecklingsarbetet startade 2010, så det är ett omfattande arbete som ligger bakom de digitala flöden och tjänster som successivt har driftsatts i huvudsak 2011, 2012 och 2014.

– Det är mycket som hinner förändras under tiden, så arbetet måste kunna styras om efter förändrade förutsättningar – det man numera kallar ett agilt arbetssätt. Det har vi kunnat göra tack vare att vi hela tiden har haft en klar uppfattning om vilka tillstånd och mål som ska uppnås, varför utvecklingen görs och att det är med kundens fokus. Istället för att låsa oss vid att en viss produkt ska vara målet, säger Mats Snäll.

Gränslösa utvecklingsteam
En annan framgångsfaktor är enligt honom att de har haft ett gott samarbete mellan verksamhet och teknik i ”gränslösa” utvecklingsteam.

– Det har funnits tillit och förtroende, på så sätt att vi hela tiden har haft respekt för varandras insatser. Det har varit mycket betydelsefullt i arbetet.

Lantmäteriet har också uppdraget att vara utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen, inom ramen för regeringens program Digitalt först. Som ett tillägg har regeringen nu gett Lantmäteriet i uppdrag att snabba på digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är att göra det snabbare, enklare och billigare att planera för nya bostäder.

Tittar på blockkedjetekniken
Dessutom driver de ett projekt tillsammans med några partnerorganisationer för att öka kunskapen om hur blockkedjetekniken kan användas i olika sammanhang. För Lantmäteriets del är det inte minst intressant att se om detta är ett alternativ när de inom kort måste ersätta sina befintliga stordatormiljöer.

– Vi befinner oss också i ett läge där myndigheter måste vara progressiva, vi måste ligga i framkant och ha så god kunskap som möjligt om vad som väntar runt hörnet. Hos oss ser vi därför till att försöka driva flera innovationsprojekt som generatorer för övrig utveckling, säger Mats Snäll.

På Telia Connect2Business om Lantmäteriets digitala innovation
Mats Snäll, utvecklingschef och CDO på Lantmäteriet delar med sig av hur digitalisering skapar samhällsnytta.

Fotograf: Linda Alfvegren

Läs också
Mälarenergi bygger värden för samhällsnytta
Digitala ekosystem skapar värde för smarta samhällen
Världsunik lösning för digital flygledning