Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

När mobilen blir ett mikroskop

2 år sedan

intro medium

Med nya mikroskop som använder mobilkameran för att registrera proverna kommer avancerad diagnosteknik att kunna bli mobil.

Mikroskopanalyser är normalt sett något som utförs i avancerade laboratorier med skrymmande och dyra maskiner. Men nu kommer flera innovationer som gör att tekniken blir mer tillgänglig – genom att specialmikroskop används tillsammans med mobilkameran.

En av dessa innovationer är ett mikroskop som har tagits fram i samarbete mellan forskare på California Nanosystems Institute vid UCLA och vid Stockholms universitet, Uppsala universitet samt SciLifeLab i Stockholm.

Deras teknik utgår från ett mikroskop som skrivs ut i en 3D-skrivare och sedan kopplas till mobilkameran. Då går det att granska bland annat bakterier och prover från en tumör direkt i mobilen. En läkare kan se DNA-kedjorna i provet, där vissa varianter visar vilken form av cancer, bakterie eller virus som det rör sig om.

Passar ute i fält
Utrustningen blir mobil och lättillgänglig på flera sätt. Den är dels liten och enkel att hantera, men ska också kunna tillverkas till en betydligt lägre kostnad än traditionell utrustning för mikroskopanalyser. Forskarna räknar med att kostnaden för tekniken ska hamna under 500 amerikanska dollar, förutsatt att det kan bli en storskalig tillverkning.

Dessutom är inte mikroskopet beroende av stadig tillgång till elektricitet, eftersom det drivs av mobilens batteri. Det gör att det passar bra på såväl mindre vårdcentraler som ute i fält, där det kan vara långt till fasta vårdinrättningar – och begränsad tillgång till el. Det går förstås också att skicka bilder och information om DNA till andra läkare för att få deras åsikter om lämplig behandling.

Kamp mot antibiotikaresistens
En av förhoppningarna är att tekniken ska kunna användas i kampen mot det ökande problemet med antibiotikaresistens. När det gäller tuberkulos har resistensen blivit ett stort bekymmer. Men genom att titta på DNA-nivå och ta reda på om en bakterie är känslig mot en viss typ av antibiotika kan man välja rätt behandling från början, det förklarar Mats Nilsson på SciLifeLab.¹

De har också visat, i en studie som publicerats i Nature Communications², hur tekniken har använts för att diagnosticera cancertumörer i tjocktarmen. Forskarna hoppas att tekniken även ska kunna användas för att snabbare kunna ställa rätt diagnos vid virusinfektioner, som ebola och zika-virus.

Snabbare diagnoser
Även vid Lunds Tekniska Högskola har de tagit fram teknik som kombinerar mikroskopi och mobilkameror. De har fokuserat på att hitta ett sätt att identifiera infektionssjukdomar som malaria, blodförgiftning och sömnsjuka. De sjukdomarna måste annars ofta odlas och analyseras med stor och dyr utrustning i en tidskrävande process.

Med de nya verktygen ska det gå att påtagligt förkorta diagnosticeringsprocessen, hoppas forskarna. Metoden bygger på att ett prov sönderdelas och pressas in i minimala kanaler, där de minsta är ungefär lika breda som ett tusendels hårstrå. Med mobilkameran kan man sedan fånga ett slags bild av DNA-molekylerna, och informationen kan antingen analyseras på plats eller lätt skickas till en klinik för diagnos.

Enligt utvecklarna har de kunnat se att tekniken fungerar för andra tillämpningar, och nu gäller det att undersöka hur den kan användas för DNA-analyser. Deras förhoppning är att tekniken ska vara färdigutvecklad inom fem år.³

Källor
¹ Stockholms universitet
² Nature.com
³ Ny teknik

Läs också
Så gynnas vården i Kalmar län av it
Digitala vårdlösningar för kvalitet
Standarder efterfrågas inom e-halsa