Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Dags att ta klivet upp i molnet

4 år sedan

intro medium

En knepig ekvation som många av oss försöker lösa, men kanske inte alltid lyckas med – jakten att vara mer produktiv, minska stressen och lösa livspusslet. Hur ska vi få ihop det vi vill/måste/ska göra under dygnets få timmar.

En utmaning som inte minst landets småföretagare lär brottas med dagligen, eftersom det visar sig att var tredje småföretagare i Sverige sover dåligt på grund av stress och nästan var fjärde egenföretagarna struntar i att ta ut semester för att de känner sig tvungna att arbeta.

Jag är övertygad om att en viktig pusselbit i lösningen är att få kontroll, att skapa en överblick och ett helhetsgrepp kring verksamheten. Det är något som kan bidra till att frigöra tid och att öka lönsamheten.

Balans blir allt viktigare. Många småföretagare strävar efter att minska pressen och hitta sätt att lösa livspusslet på.

Okej, men hur får då man kontroll över sitt företag? frågar du säkert…. Jo, det finns några konkreta områden som är relevanta att fokusera på:

1. Satsa på teknikinvesteringar
Enligt en undersökning från Microsoft anser 66 procent av företagarna att ny teknik sänkt deras it-kostnader, och 49 procent anser att uppdaterad teknik gjort det lättare för dem att konkurrera med större företag. Fullt rimligt – långsamma system sänker produktiviteten, och konkurrenskraften minskar.

2. Förenkla arbetsprocesser
Andra undersökningar visar att hälften av småföretagarna använder kvällar och helger till administration och att den genomsnittliga arbetstiden är 50 timmar. Att arbeta på det sättet blir en ond cirkel. Bristen på vila leder till minskad produktivitet – och därmed en ökad börda på kvällar och helger. Lösningen är att börja använda smarta molntjänster som kan förenkla arbetsprocesser och minska arbetsbördan.

3. Koppla samman
Rörlighet och flexibilitet är två framgångsfaktorer som väger tungt i dag. Man måste som företagare snabbt kunna få en överblick och ta beslut i viktiga frågor. Det kan man göra med hjälp av mjukvara som kopplar samman sådant som kalendrar, lagringsutrymme, dokument och e-post, exempelvis med Microsoft Office 365. Det går att vara nåbar och arbeta flexibelt. Men se det som möjligheter att förenkla, inte krav på att jobba mer.

4. Öka säkerheten
Många mindre företag saknar bra säkerhetsrutiner och -processer för att de tror att deras företag är för litet och obetydligt för att vara intressant för hackare. Det stämmer inte. Redan för några år sedan visade en undersökning att 3 av 4 cyberbrott riktas mot små och medelstora företag. Lösningen: Det är betydligt säkrare att lagra viktig information i molnet med etablerade lösningar, eller så du ett skaffar ett riktigt bra virusskydd.

Mer om sätt att minska arbetsbördan och fördelar med molntjänster kan du läsa i Telias White Paper 7 steg som ger dig kontroll över ditt företag.

/Katja

Nyfiken på molntjänster och vad de kan göra för nytta för dig och ditt företag? Vi på Telia har samlat de bästa applikationerna på ett och samma ställe, vi kallar det för Telia App Market. Här hittar du allt från Microsoft Office365 till molntjänster för enkel bokföring, säkerhet och virusskydd samt responsiva hemsidor. Läs mer om våra tjänster här.