Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Snällhet präglar det moderna ledarskapet

1 år sedan

intro medium

Mjuka värden, som snällhet och empati, värderas allt högre i ledarskapet och de kan vara mycket betydelsefulla för både enskilda medarbetare och företagets resultat. Forskning visar att bland annat stressen minskar och att effektiviteten ökar i företag med snälla chefer.

Att kunna minska stressen och öka engagemanget på arbetsplatsen lär vara ett mål som de flesta av dagens chefer kan känna igen sig i. Ett sätt att närma sig detta är att vara snäll, det menar bland andra Emma Seppälä, fil dr i psykologi och forskningschef på Stanford University.

Begreppet ”snäll chef” kan dock vara lite väl mångtydigt (Emma Seppälä kallar det för ”nice boss” på engelska), och bland annat ge associationer till mesighet och konflikträdsla. Vilket alltså inte hör dit, i det här sammanhanget består snällheten av att vilja andra väl, bry sig om, stötta och behandla medarbetare med respekt. Empati är ett annat begrepp som förtydligar vad det handlar om.

En snäll chef är tydlig, noga med att ge återkoppling, kan förlåta misstag och sätter medarbetaren i centrum – i betydelsen att ge medarbetaren energi, till skillnad från att pressa och suga musten ur hen.

Hjärnan reagerar positivt
Enligt Emma Seppälä är det rent konkret så att medarbetares hjärnor reagerar mer positivt på chefer som har visat dem empati. Det är i grunden så enkelt att vi människor mår bra av att bli bra bemötta. Hon pekar på flera tydliga resultat i de företag som har ”snälla” chefer:

  • Stressen minskar
  • Tilliten ökar, vilket i sin tur gör medarbetarna mer lojala och engagerade
  • Experimentlusten stimuleras, och därmed även innovationskraften
  • Samarbete blir mer naturligt
  • Effektiviteten ökar

Nya krav på flexibilitet
– I dagens arbetsliv ser vi hur det blir allt fler krav på medarbetarna, bland annat i form av flexibilitet och att man måste vara beredd på förändringar. Det gör att det blir ytterst viktigt med empati; att kunna sätta sig in i medarbetarens situation, säger Tommy Lundberg som skrivit bland annat boken Motivationskoden.

Samtidigt gör ju digitaliseringen att allt mer kan automatiseras – och kommer att automatiseras.

– De arbetsuppgifter som ”blir kvar” är de där mänskliga egenskaper är som allra viktigast, vilket då innebär att det mänskliga perspektivet måste bli mer accentuerat även i ledarskapet, säger Tommy Lundberg.

Kort eller långt perspektiv
Han är därför övertygad om att empati är en allt viktigare ledaregenskap, som kan bidra till ett bättre företagsklimat och i slutändan ett förbättrat resultat.

– Men oavsett om man kallar det snällhet eller empati så är frågorna komplexa. Vem ska jag vara snäll mot? Ska jag till exempel låta en medarbetare som inte passar in i gruppen vara kvar? Och ska snällheten ha ett kort eller långt perspektiv? Är det bra att låta någon vara kvar som antagligen snart behöver lämna företaget? säger han och förtydligar:

– Det gäller att man är medveten om svaren på frågor som dessa, annars riskerar man att falla in i en snällhet som närmar sig mesighet, och mesiga ledare vill ingen ha.

¹Källa: The hard data on being a nice boss

Läs också
Agila ledare skapar framgång
Smarta kontor ger nya förutsättningar
Digitala arbetsplatsen

Kategorier