Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Mer än hälften arbetar hemifrån – men bara ibland

5 år sedan

För någon vecka sedan släppte Internetstiftelsen i Sverige (IIS) sin rapport Svenskarna och Internet 2016 och återigen har de kartlagt våra internetvanor. I rapporten hittar vi uppgifter om såväl dator- och smartphone-tillgång som hur vi använder olika tjänster.

Och de gör en intressant koppling till de visioner som florerade för snart 20 år sedan, om hur arbetslivet skulle komma att se helt annorlunda ut när internet skulle göra att så väldigt många slapp åka in till jobbet.

Istället kunde man arbeta hemifrån, vilket skulle få ett flertal positiva effekter: bland annat skulle medarbetarna ha lättare att få ihop livspusslet och miljön skulle skonas när bilen kunde stå kvar hemma i garaget.

Nya möjligheter
Om det verkligen har blivit så revolutionerande går att diskutera. Av rapporten framgår nämligen att så få som 13 procent använder internet för att dagligen utföra arbete hemifrån, ytterligare 19 procent gör det varje vecka. Men totalt 53 procent av alla som arbetar använder någon gång internet för att arbeta hemifrån.

Detta är med andra ord mer än hälften; det tycker jag är en anmärkningsvärd siffra. Okej, det har inte blivit den revolution som man såg framför sig, men det är tydligt att internet – och molntjänster – innebär nya möjligheter för många människor.

Med molntjänster – som bland annat  Microsofts Office365, OneDrive och Zeendo – går det alltså att få en frihet i både tid och rum, så att man kan välja när och var man ska utföra sina arbetsuppgifter. Fantastiskt tycker jag som ofta sitter någon annanstans än just på kontoret när jag behöver fokusera på en specific arbetsuppgift.

Att inte sitta hemma på heltid och jobba tycker jag för övrigt låter rätt vettigt. De mänskliga mötena, med kollegor och samarbetspartner, är värda mycket för manga.


Några andra uppgifter ur rapporten:

77 procent av svenskarna har en dator som de kan använda som sin egen. 81 procent har en smart mobil – vilket innebär att det är fler som har en egen smart mobil än en egen dator.

– På sex år har andelen som dagligen använder sociala nätverk mer än fördubblats, från 28 procent 2010 till 58 procent 2016. Linkedin är det tredje största sociala nätverket i Sverige och en tredjedel av alla som arbetar använder någon gång Linkedin.

– När svenskarna rankar informationskällorna på en femgradig skala får internet för första gången högst medelvärde – 3,7, att jämföra med 3,5 för tv, 3,2 för dagstidningar och 3,1 för radio.

Youtube är den populäraste sajten för video och musik. Det gäller i alla åldrar och även de äldsta internetanvändarna över 75 år besöker sajten åtminstone någon gång (80%).

– Nästan hälften av alla som arbetar (45 procent) läser sin mail på semestern. Allra vanligast är det i åldrarna 36 till 55 år.


/Katja

Nyfiken på molntjänster och vad de kan göra för nytta för dig och ditt företag? Vi på Telia har samlat de bästa applikationerna på ett och samma ställe, vi kallar det för Telia App Market. Här hittar du allt från Microsofts  Office365 till molntjänster för enkel bokföring, säkerhet och virusskydd samt responsiva hemsidor. Läs mer om våra tjänster här.