Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Bäst i världen på e-hälsa

5 år sedan

Regeringen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har beslutat om en gemensam vision för e-hälsa.
”Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa inom 10 år” d.v.s. 2025.

Flera sektorer har kommit längre i sin utveckling och effektivisering med hjälp av IT & Telekommunikationslösningar
än vad sjukvård och omsorg har gjort.

Jag tror att detta är möjligt men då krävs det samarbete mellan kommunerna och landstingen. Det krävs
gemensamma mål och konkreta aktiviteter men framförallt gäller det att lära sig av varandra för det finns
kommuner och landsting som har kommit en bra bit på vägen.

Telia digitaliserar vården tillsammans med kommuner och landsting och arbetar med att minska avståndet mellan individ och rådgivare. Läs här om Telias samarbete med kommuner och landsting
Läs här vad sjukvårdsminister Gabriel Wikström säger om e-hälsa.

 

Vi hörs snart igen,

Catherine