Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Är du nöjd med din mobiltäckning?

3 år sedan

Jag läser PTS rapport – Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning 2015. I den framkommer det att andelen som tycker att mobiltäckningen är bra ökar. Andelen som uppgav att de anser att täckningen i mobilnäten är bra var i årets undersökning nästan 80% av de tillfrågade, mot 75% i förra undersökningen 2013. Det är glädjande att många upplever att det har blivit bättre. Vi på Telia har investerat många miljarder kronor på att bygga ut vara mobilnät och det har många av vara branschkollegor också gjort. Vi vet att en bra mobiltäckningen är otroligt viktig.

Idag har nästan alla en smartphone (90% av svenskarna har en smartphone enligt PTS rapport) och den smarta telefonen används till allt mer än till att ringa. Till exempel ökar andelen som använder internet med mobilen stadigt – 85% har gjort det under senaste halvåret mot 74% år 2013. Användning av andra tjänster såsom sociala medier, e-postande, titta på film och lyssna på musik via mobilen har också ökat med minst 10 procentenheter.

I rapporten framkommer det, kanske föga förvånande, att täckningen ansågs vara bäst utomhus (och minst bra i bilen). Det framkommer också det föga förvånande att ni som bor i storstäder är generallt mest nöjda med täckningen men även i glesbygd tyckte de flesta i rapporten att täckningen är bra. Det som framförallt skiljde stad och landsbygd åt var uppfattningen om hur väl det fungerar att surfa med mobilen.

I den regionen jag jobbar i nu är det liknande utveckling, dvs allt fler har en smartphone som används till allt fler tjänster. Den uppkopplade smarta telefonen har kommit att bli alltmer kritisk i både människors privatliv och i yrkeslivet. Allt fler uppkopplade saker påverkar utvecklingen dessutom. Så mobiltäckningen är utan tvekan ett av de viktigaste områdena som diskuteras här också, både internt och externt med kunder och partners.

Så vad tycker du om mobiltäckningen? Har den blivit bättre tycker du?

Vi hörs snart igen,

Jessica

p.s bilden är tagen på Fårö, där vi inför sommaren byggde en helt ny 4G basstation för att förbättra täckningen och kapaciteten på Fårö