Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Företagen kan spara tusenlappar och miljö på varje smartphone – varje år!

6 år sedan

Vet du hur mycket varje smartphone kostar ditt företag, kommun, myndighet eller organisation?

Totalkostnaden, enligt Peter Ljungholms krönika i Telekom idag, ligger på mellan 15 000 och 25 000 kronor per anställd och år.

Våra erfarenheter hittills visar på mycket stora besparingar både när det gäller pengar i form av uteblivet arbete och brist på rutiner när det gäller service och support.  Med rätt rutiner för inköp, till exempel en egen webb-butik på intranätet, kapas kostnaderna för inköp med cirka 30% av årskostnaden. Och med ett avtal för service och support kan man kapa ytterligare 35-40%.

Vi har inte fakta när det gäller minskning av CO2 utsläpp men alla kan förstå att det blir några ton CO2 om var och en av oss åker bil för att hitta lämplig telefon i en butik. Man kan göra ytterligare miljövinst om telefonerna lämnas åter för att återanvändas (efter att de rensats från information) eller återvinns. Eftersom man räknar med att varje tillverkad mobiltelefon motsvarar utsläpp om 30 kg koldioxid.

Läs mer här och längst ner på sidan kan du genom att skiva din mailadress få hjälp med att beräkna hur mycket ditt företag kan spara.

Vi hörs snart igen

Catherine