Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

TeliaSonera Sverige en av finalisterna för E-Prize 2015

6 år sedan

Juryn för energipriset E-Prize 2015, har utsett TeliaSonera Sverige till en av de tre finalisterna i kategorin Stora företag. De andra två är Electrolux och Volvo Cars Corporation. Vinnaren presenterades igår, den 13 oktober, på Veckans Affärers årliga hållbarhetsdag, på Grand Hotel i Stockholm. Volvo Cars Corporation har utsetts till vinnaren av E-Prize 2015. Volvo Cars Corporation är värda priset och jag säger bara STORT GRATTIS till er.

Det är klart man vill vinna men jag har känt mig lite som en vinnare i och med att TeliaSonera Sverige utsågs till en av de tre finalisterna för E-Prize 2015.

TeliaSonera i Sverige har under de senaste 20 åren genomfört en omfattande utbyggnad av det mobila och fasta bredbandsnätet samt också kraftigt byggt ut datakapaciteten i nätet (>40 gånger) utan att den totala energiförbrukningen ökat mer än marginellt. Lösningen ligger i en omfattande satsning på ”Green cooling”, ett egenutvecklat koncept som innefattar allt från geokyla, datahallsdesign och höga köldbärartemperaturer till kylning med utomhusluft och återanvändning av överskottsenergi från datahallar.

 

> 99% av våra teknikanläggningar kyls idag enbart av frisk luft, drygt 40 anläggningar kyls med hjälp av borrhål och fler är under installation.

> Användningen av fossilbaserade bränslen har under samma period minskat med ca 60%.”

> Vi lyckades med att öka energieffektivitet med över 90%, en oförändrad elenergiförbrukning trots en expansion av bredbandsnäten, minskade våra kostnader med flera miljoner per år och vi minskade koldioxidutsläppen med 83% totalt.

Fakta:

På sex år har E-Prize etablerat sig som Sveriges ledande energipris i näringslivet. Priset delas ut i samarbete med E.ON och belönar de företag som kombinerar energi, effektivitet och ekonomi för att sänka sina kostnader, minska sin miljöpåverkan och öka sin konkurrenskraft.

Priset delas ut i tre klasser: Stora företag, Små- och medelstora företag samt Fastigheter och Offentlig sektor.

 Läs här om E-Prize 2015.