Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Ny rapport: Svenska verksamheter vid digitaliseringens vägskäl

6 år sedan

”Nutiden är en binär historia. Ettor och nollor har aldrig spelat en större roll för företagande och offentlig förvaltning. Den globala våg av digitalisering som sköljer in över Sverige påverkar alla verksamheter, även din. Oavsett vilken bransch du befinner dig i, vilken din roll är eller hur stort ditt företag eller din organisation är.”

Så inleds förordet på den nya rapport vi nu släpper med Arthur D. Little och som tar pulsen på digital transformation av svenska företag och organisationer. Rapporten (som jag är en av författarna till) utforskar vad som kännetecknar digitala ledare och hur de lyckas med sin digitala transformation. Den fördjupar tre branscher som tillsammans representerar 40 procent av Sveriges BNP: tillverkningsindustrin, handeln och offentlig förvaltning. Rapporten undersöker även förutsättningarna för att komma igång med digital transformation och möjligheterna och utmaningarna för verksamheter som digitaliseras. Beslutsfattare på flera svenska företag och organisationer som ICA, Stockholm Stad och Volvo Cars medverkar i rapporten.

Det är viktig läsning, för vi konstaterar samtidigt att de verksamheter som inte lyckas genomföra en digital transformation kommer att möta en allt tuffare vardag. De får allt svårare att konkurrera mot digitala ledare som har både effektivare verksamhetsmodeller och mer attraktiva erbjudanden. Digitala eftersläntrare blir pressade bakåt i värdekedjan och tappar i allt större utsträckning relevans för kunden eller medborgaren.
Du kan ladda ner rapporten här!

Har sammanfattat smakprov från rapporten nedan – trevlig läsning!

–        Fördelar/möjligheter med digital transformation: Hägrar gör nya kunder och intäkter samt stärkt konkurrenskraft. Bara i handeln och industrin väntas digitalisering kunna bidra med upp till 56 miljarder kronor i nya intäkter per år fram till 2020. I den offentliga sektorn lockar effektivare resursanvändning och möjligheten att erbjuda tjänster med bättre kvalité. Något som kan bidra med upp till 43 miljarder kronor per år i ökat ekonomiskt utrymme till 2020.

–        Drivkrafter för digital transformation: Den nya vågen av digitalisering drivs av både förändrade beteenden och av tekniska framsteg.

–        Konsekvensen för svenska företag och organisationer: Digitaliseringen har nu gått in i nästa fas, vilket får konsekvenser för hela verksamheten, oavsett vilken bransch eller del av den offentliga sektorn man befinner sig i. Resultatet är en ny affärslogik som fundamentalt förändrar hur verksamheter skapar värde för sina kunder, oavsett om de är konsumenter, företag eller medborgare. Klassiska värdekedjor ersätts med värdenätverk, medan fysiska barriärer och geografi ska gränser förlorar i betydelse. Samtidigt föds nya affärsmodeller medan gamla snabbt förtvinar.

–        Vad kännetecknar Digitala Ledare – de som lyckas med denna transformation: Tydlig strategi, anpassning av processer, säkerställa digital kompetens och användande av värdenätverk för att driva innovation och affärsutveckling är viktiga faktorer för att lyckas och något som kännetecknar de digitala ledare som går i bräschen för den här utvecklingen.

–        För Digitala Ledare som arbetar i värdenätverk finns möjligheten att utveckla nya tjänster tillsammans med kunder och leverantörer, men även att utforska nya marknader och kundsegment i samarbete andra företag och start-ups.