Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

TeliaSonera stödjer FNs nya globala mål

6 år sedan

Den 25 september 2015, har 193 av världens ledare kommit överens om 17 globala mål för att tre stora problem ska vara lösta om 15 år:

  1. Utrota den mest extrema fattigdomen
  2. Komma tillrätta med klimathotet
  3. Bekämpa ojämlikhet och orättvisor.

Tre stora problem som inte kan lösas av några få. Det krävs ett bredare samarbete mellan länderna, politiska partier, företag men också att var och en av oss som privata personer för att som vi alla vet alla kan inte göra allt men alla kan göra något.

Vi på Telia tror att våra tjänster och våra initiativ kan bidra till att målen uppfylls. Vi vill hjälpa till att sprida budskapet om detta genom att visa på digitaliseringens möjligheter för hållbar utveckling.

Med livscykelanalys (LCA) och forskning tillsammans med Ericsson och KTH vet vi att telekommunikationstjänsternas största potential ligger inom andra branscher som t.ex. transporter, energi, byggsektorn, vården, skolor och utbildning

Läs mer om FNs nya globala mål här.

 

Vi hörs snart igen

Catherine