Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Fem tips inför budget- och verksamhetsplanering 2016

6 år sedan

Det är slut med sommartiden, hösten rusar på och vi är många som är mitt uppe i budgetarbetet och verksamhetsplanering inför 2016. Vilka mål ska vi sätta, vågar vi spänna bågen och hur mycket får det kosta?

Vi vet alla att när planen och styrkorten väl är spikade är det svårt att komma med ”Hello, vi måste ha miljö- och hållbarhetsmål också”. Det är klart att det går men det tar tid, skapar irritation och några väljer att vänta till nästa år, tiden går ändå så fort. Vi vet alla att det lönar sig att göra rätt saker rätt från början. Därför är det extra viktigt att säkerställa redan nu om att miljö- och hållbarhetsmål är med.

Att ha en dialog med Ekonomienheten och ta rätt på  förutsättningar och tidplaner inför planeringen av 2016 är självklart, lika självklart som det är att göra en analys av 2015 års mål – är de relevanta fortfarande, behöver vi ha något annat mål o.s.v.

Fem tips inför budget- och verksamhetsplanering 2015 – utifrån min erfarenhet:

  1.  Ta rätt på förutsättningar och tidplaner inför planering av 2016
  2.  Ha en ”Strategigrupp” med nyckelpersoner som tillsammans gör en analys av 2015 års mål och föreslår mål för 2016. Genom att ha nyckelpersonerna med är halva förankringsarbetet gjort.
  3.  Presentera 2016 års mål för ledningen för godkännande
  4.  Skicka de godkända målen till respektive ekonomichefer och de personer som ansvarar för v-plan på respektive enhet/avdelning.
  5.  Efter två veckor ring till ekonomichefer och ansvariga för v-plan och fråga hur långt de har kommit och om de har några frågor.

Jag släpper inte detta innan jag har fått information om att målen finns på styrkorten och aktiviteter som stödjer målen finns på v-planer på alla nivåer där det är relevant, förstås.

Hur gör du i ditt företag?

Vi hörs snart igen

Catherine Karagianni