Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Digital vård på frammarsch

6 år sedan

Andelen äldre med behov av vård och omsorg kommer att stiga snabbt under de närmaste decennierna, konstaterar SKL i rapporten ”Framtidens utmaning – välfärdens långsiktiga finansiering”.

Hur möter man utmaningar men också möjligheterna som finns i det? Tekniken finns idag, det finns bl.a. en tjänst där patienten kan följa sin hälsoutveckling och dela informationen till anhöriga eller vårdpersonal.

Detta innebär att kommunerna kan använda sina resurser där de behövs mest.

Det som jag tycker att det är mest spännande är när vi kan med hjälp av tekniken förebygga vår hälsa. Det viktigaste är att hålla oss friska så länge som det är möjligt men också när vi blir sjuka att vi kan få samma vård och diagnos oavsett tid och plats. Ni kan läsa mera om detta i Telias hållbarhetsrapport på sidorna 32, 33 och 34.

Vi hörs nästa vecka igen
Catherine