Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Studenter vill arbeta med hållbarhet men är dåligt rustade

7 år sedan

En enkätstudie som har gjorts av NCC och karriärsplattformen Sustainergies visar att studenter vid de största universiteten och högskolor vill arbeta med hållbarhet men är dåligt rustade.

1 036 studenter från Sveriges 21 största universitet och högskolor deltog i enkätstudien som genomfördes i april 2015.

Resultatet visar, svart på vitt, att det finns en hel del att göra både av skolorna och företagen.

Jag visste inte att det såg ut så här d.v.s:

”Endast 1 av 4 studenter (26%) anser sig ha förståelse för hur företag arbetar med hållbarhet i praktiken och endast 2% uppger att de har väldigt god förståelse för detta. Studenterna möter inte verkligheten i tillräckligt stor utsträckning inom studierna och har svårt att relatera sin kunskap till arbetslivet”

Läs hela studien här

 

Vi hörs snart igen

Catherine