Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Uppkopplade så in i Norden! – Snart 102 miljoner uppkopplade prylar!

4 år sedan

Idag, på MWC i Barcelona, har vi presenterat en rapport tillsammans Arthur D Little som visar att IoT, Internet of Things, växer snabbt i Norden. De två viktigaste drivkrafterna för denna utveckling är affärsutveckling och förbättrad livskvalité. Just i de nordiska länderna är vi väl positionerande för att nyttja fördelarna med IoT. I rapporten framkommer det att det kommer finnas närmare fyra uppkopplade saker per person, totalt 102 miljoner, i regionen redan 2018.

Vi är idag i ett tidigt skede av en revolution som kommer förändra mycket. Samhället, företagande och det sätt många av oss lever våra liv. Från ett individperspektiv innebär det bland annat nya sätt att skydda våra hem, smidigare och mer effektiva transportsystem och bättre vård (även på distans). IoT bidrar också med innovationskraft för företag som med IoT ges förutsättningar att utveckla helt nya produkter och tjänster som kan förändra dynamiken i många olika branscher.

Även här i den regionen jag nu verkar (Eurasia) sa finns det ett mycket stort intresse for IoT. Och även om vi inte kommit lika långt här som i Norden så händer det massor av saker och det finns ett stort intresse från många aktörer här att titta på och inspireras av oss i Sverige/Norden.

Hur tänker ditt företag eller din organisation kring de här frågorna? Och hur mycket påverkas du idag som individ av IoT? Hur många saker har du kopplat upp fram till idag?

Vi hörs snart igen,
Jessica

Läs gärna mer om rapporten här!