Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Partihandel- hur påverkar konsumenterna mellanledet?

5 år sedan

Partihandeln är en del av värdekedjan i att nå ut till konsumenterna. Vi vet att ökad e-handel, ökad mobil användning och tillgången till information på nätet påverkar detaljhandeln i hög utsträckning. Vi handlar mer på nätet, vi är miljömedvetna och vi ställer krav på detaljhandeln!

Hur ser det ut i ledet bakom partihandeln?

I en rapport från HUI Research belyser man några delar som förändrats i partihandeln: centralisering av lager- och logistik, konsolidering, ökad flexibilitet men även specialisering.

Förbättrad kommunikationsteknik har gjort det enklare och billigare att samordna olika delar av leveranskedjan, vilket gjort att allt fler detaljister centraliserat och inkorporerat lager- och logistikverksamheten. Mobil kommunikation möjliggör effektivisering av transporter, bättre kontroll av lager med hjälp av RFID och andra möjligheter med mobil kommunikation mellan maskiner ( M2M) för att stödja logistikflödet.

Samtidigt har tekniken drivit på konsolideringstrenden inom mellanledet, då förbättrade kommunikationsmöjligheter minskat de administrativa utmaningar som tidigare följt med större organisationer. Samma samordningsmöjligheter har också lett till en specialisering av mellanledet, där vissa aktörer specialiserat sig på fysisk distribution och andra på att erbjuda informations- och tjänstelösningar. Kommunikationsplattformar hanterar idag såväl kommunikation över kanaler där företaget möter sin kund online t.ex. med chat, proaktiv web service, som traditionella kontaktmetoder via telefon, sms och mail. Skillnaden är att idag finns plattformar som ger stöd för kommunikation över alla kanaler och ger då ett bättre stöd för administration och styrning.

Konsumenternas påverkan på mellanledet har främst kommit genom två kanaler, ökad e-handeln och ökad miljömedvetenhet. E-handeln har redan lett till förändringar i konsumenternas köpvanor och lett till högre krav på service och en högre prismedvetenhet än tidigare. Detta återspeglas i att detaljistledet ställer högre krav på flexibilitet och service från mellanledet. Miljömedvetenheten hos konsumenterna har också i många fall lett till en mer specialiserad efterfrågan, vilket öppnat upp för specialiserade grossister.

Detta visar en tydlig maktförskjutning till konsumenterna – vi som konsumenter påverkar inte bara detaljhandeln utan hela kedjan bakom.  Det gäller att både detaljister, grossister, inköpssamordnare och partihandel  kan möta det nya beteendet och ta hand om den data som vi har om slutkunden. Den pålästa unga generationen – ”Millenials” – eller vi ska kalla dem vid namn  Julia och Jesper eftersom  de vill  bli mött som just de individer de är.

Hur kan IT kommunikation vara ett stöd i att möta Julia eller Jesper?

Jag tror att vi måste vara smarta och möta Jesper och Julia  där de vill möta oss– online, i mobilen, med transparens och visa vårt engagemang för dem som individer. Här gäller det att ha stöd på sin website för att ge Jesper och Julia rätt service och locka dem att  besöka den fysiska butiken. Om Jesper och Julia  kommer till  butiken så behöver det finnas stöd med mobila verktyg och digitalisering och inte minst utbildat personal som kan hjälpa Jesper och Julia att få den köpupplevelse de förväntar sig. Antingen direkt i den fysiska butiken eller med hjälp av produkter och tjänster online.

Här gäller det att mellanledet följer med och ser vart konsument trenderna går vidare.

Vilka trender tror ni kommer att påverka mest – globalisering, e-handel, miljö?

 

Vi hörs snart igen!

Ciao ciao

AnnaPia

 

http://www.hui.se/nyheter/partihandeln-en-analys