Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Digitaliseringens möjligheter

7 år sedan

Fin himmel till bloggen

Den 18 dec skrev jag om Digitaliseringskommissionen, Kommissionens huvuduppdrag och dess ordförande Jan Gulliksen, skolchef och professor på KTH. I dag kommer jag att skriva om digitaliseringens möjligheter.

På IT&Telekomföretagens dag, 24 nov 2014, berättade Jan G. om digitaliseringens möjligheter, så här sa han:

”För att Sverige ska vara bäst i världen på Digitalisering behövs insatser inom fyra strategiska områden med utgångspunkt från användarens perspektiv”

1. Lätt och säkert att använda,

2. Tjänster som skapar nytta,

3. Det behövs infrastruktur, samt

4. IT:s roll för samhällsutvecklingen

 

Inom fyra strategiska områden formulerades 22 insatsområden och de prioriterade tre insatsområdena att börja med är:

• Digitalt innanförskap och jämställdhet

• Skola, undervisning och digital kompetens

• Entreprenörskap och företagsutveckling

 

Vi vet att vår tids digitalisering förändrar hela samhället från grunden, och den tekniska revolutionen har potential att skapa ett mer hållbart samhälle för såväl människa som miljö och företag.

Det finns en enorm potential i it- och telekommunikationstjänster och listan över hållbara effekter kan göras hur lång som helst, särskilt inom områden som skolan, vården, transport- och byggsektorn samt energiförbrukning.

Detta sker inte av sig själv, för att detta ska hända krävs att rätta politiska- och företagsbeslut tas, det krävs snabb uppkoppling som är en förutsättning för framtidens hållbara samhälle men framför allt krävs en attityd – och beteendeförändring.

 

Vi hörs snart igen,

Catherine