Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

8 av 10 vill jobba mobilt! är du en av dem?

5 år sedan

annapiablogg3-580

Idag är ett flexibelt och mobilt arbetssätt vanligt för de flesta av oss. Det är något vi tar för givet. Det är också ett sätt att locka och behålla personal och det gör ditt företag eller organisation till en mer attraktiv arbetsplats. Enligt en ny undersökning av kontorsplatsföretaget Regus så skulle hela 80% välja ett jobb framför ett annat liknande om det innebar möjlighet att jobba mer flexibelt. I Regus undersökning, som de gjort med 20.000 chefer i 95 länder, framkommer det att 75% anser att flexibelt arbete gör anställda mer lojala och 67% skulle tacka nej till en anställning om de inte fick möjlighet att jobba flexibelt.

I Sverige är det idag vanligt med flexibelt arbetssätt och i undersökning framkommer det också att svenska chefer generellt sett är mer positivt inställda till flexibelt arbete än chefer i andra länder. Det har jag reflekterat över en del i mitt nya hemland och i den regionen jag verkar i idag. Här är det inte lika OK att jobba flexibelt, trots att vi i många avseende har samma typ av jobb som jag hade hemma i Sverige. Jag brinner för den här frågan och inser att det handlar en hel del om kultur, mer än om de tekniska möjligheterna. För de tekniska möjligheterna finns idag.

I undersökningen framkommer det att 3 av 10 svenskar jobbar hemifrån minst en dag i veckan och nästa år beräknas 1,3 miljarder (!!) människor arbeta mobilt världen över. Vi är många som inser fördelarna, både för enskilda, men också för företagen och för samhället i stort!

Hur ofta jobbar du hemifrån och vad anser du de bästa fördelarna med det vara?

Vi hörs snart igen,

Jessica

One Kommentar

  1. Abdikarim 5 år sedan

    Att de inte nåntin att ljuger når de sälja mobilen