Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Smartphonetillväxten avtar något i världen de kommande åren!

7 år sedan

showrooming_blogg-150x150

Jag reser runt en hel del i Eurasia i mitt nuvarande jobb och jag har noterat att de allra flesta jag möter och ser på gatorna har en smartphone. I en rapport från analysföretaget IDC bedöms antalet smartphones fortsätta att öka runt om i världen men att tillväxttakten kommer att avta något. Enligt IDC kommer det att säljas 1,4 miljarder smartphones under nästa år vilket är en ökningstakt pa 12% jämfort med i år. De kommande åren därefter sjunker ökningstakten till 10% fram till 2018.

Anledningen till en avtagande tillväxttakt är att allt fler redan har en smartphone och att mobilerna behålls allt längre tid. I de marknader jag jobbar med nu i Eurasia så har långt ifrån alla en smartphone idag och tillväxttakten är hög och kommer med all sannolikhet fortsätta vara hög de kommande åren. Särskilt som det I allt större utsträckning finns billigare (kinesiska) smartphones att tillgå på marknaden.

Android är det dominerande mobiloperativsystemet idag med 82,3% av marknaden. Android spås fortsatt vara störst men dock minskar deras andel något till 80% 2018 enligt IDC. Främst för att Windows spås fördubbla sin andel från 2,7% till 5,6%.

Vi hörs snart igen,
Jessica