Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Ökat socialt ansvar inom IT-branschen

7 år sedan

År 2009 introducerades krav på socialt ansvar i IT-produktion i hållbarhetscertifieringen TCO Certified. De sociala kraven skärptes ytterligare under 2012.

TCO Development har sammanställt och analyserat sociala revisioner från 17 IT-företag som har certifierat it-produkter i en rapport. I rapporten, The State of Social Responsibility in Manufacturing in the IT-industry, har TCO Development identifierat vissa förbättringar men också brister hos flera varumärken.

Förbättringarna visar att många företag lyfter upp frågor om socialt ansvarstagande på ledningsnivå samt att flera satsar på att utbilda leverantörer om socialt ansvar. Bristerna handlar om dåliga arbetsförhållanden, övertid, dåligt arbetsmiljöarbete, kränkningar av arbetsrätten samt begränsade möjligheter för arbetare att organisera sig.

Läs rapporten från TCO Development här.

 

Vi hörs snart igen

Catherine