Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

AlwaysOn Smartphone förändrar detaljhandelns marknadsföring!

5 år sedan

annapiablogg5-580

Marknadsföring och försäljning förändras snabbt i takt med konsumenternas förändrade beteende med användning av smart phones, plattor, sociala media och information på nätet. Oavsett om du som detaljhandelsföretag har eller inte har en mobil strategi med ett mobilt arbetssätt med mobila terminaler, smartphones och tablets i butiken, så kommer konsumenterna i sinom tid att driva dig dit.

Enligt en färsk undersökning av 100 detaljhandels chefer, genomförd av INFOGROUP Targeting, om marknadsföring och försäljning konstateras att: Detaljhandelsföretagen ligger efter i att anamma ny teknik!

Mindre än en tredjedel av detaljhandeln har investerat i verktyg som: butiks Wi-Fi (32%); MPOS (26%) och inköp via sociala kanaler (24%).
Den största utmaningen för detaljhandeln (84%) är att kunna använda kunddata i sin marknadsföring, men endast en liten andel av detaljhandlarna integrerar kampanjer över flera kanaler och bara 37% sa att de tillhandahåller en konsekvent flerkanalig marknadsföring i alla kanaler och 13% medgav att deras marknadsföring insatser isoleras inom enskilda kanaler.

Min enkla summering lyder: Konsolidering av teknik och leverantörer blir viktigt i att möta förändrade kundbeteenden som ställer nya krav på detaljhandeln att hantera kommunikation över flera kanaler!
Många av detaljhandels marknadsförare kämpar med realtidskommunikation där kunduppgifter är svårtillgängliga, svåra att anpassa och att centralisera. Att ta bort eller hantera integration av kunduppgifter gör de flesta marknadsföringsprogram ineffektiva. Däremot kan detaljhandeln nu få tillgång till nästa generations IT lösningar som kan ge dig möjlighet att kommunicera med konsumenten över de kanaler som konsumenten vill.

Digital teknik, snabbare överföringshastighet, tillgång till centraliserade system för kunddata och lägre prissättning har bidragit till att skapa denna förändring.

Tänk på att vi alla har vår ”AlwaysOn Smartphone” påslagen! Det är en utmärkt väg för att leverera erbjudanden, i alla kanaler – och har blivit allmänt vedertaget sätt att kommunicera med konsumenter. Tekniken möjliggör inte bara leverera erbjudanden utan även acceptera erbjudanden.