Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Säkerhet i näten är en nyckelfråga

5 år sedan

Kontroll av serverhall hos TeliaDet finns många hot mot ett säkert nät; cyberbrottslighet, bedrägerier, spioneri, integritets­brott för att nämna några. Lyckas vi inte hantera dessa hot kommer förtroende för Internet att urholkas och vi får ett mer stängt samhälle.

Säkerhet är ett begrepp som omfattar många as­pekter, såväl tekniska som personliga. Men effekten av säkerheten är enkel att sammanfatta: Trygghet. Tyvärr ökar hoten mot tryggheten på nätet och idag krävs hög medvetenhet om risker och säkerhets­metoder.

Man gör det enkelt för sig om man ser säkerhet i sig som ett mål. På Telia anser vi att det är en ständig resa att upprätthålla hög säkerhet. Hoten förändras hela tiden och den tekniska och användningsmässiga utvecklingen gör att säkerhet är ett synnerligen dyna­miskt arbete.

Vi på Telia arbetar oförtröttligt med att hålla infrastruk­turen säker och hjälpa våra kunder och användare att ha säkra metoder för hantering av sin information.

Några exempel

  1. Telias lösningar för säkert nät

Säkerhet är en central del av vår verksamhet och vi har elva olika säkerhetspaket och lösningar anpassade för alla olika typer av verksamhet. Allt från e-legitimation till säker lagring, krypterad e-post och skydd mot attacker.

  1. Så hanterar du företagshemligheterna i mo­bilen

Idag har vi till stora delar med oss kontoret när vi reser. Vi använder våra bärbara datorer, surfplattor och smartphones i mobila nät och WiFi-nät och all infor­mation vi behöver finns i princip tillgänglig var vi än befinner oss. Men många gånger är det lätt att glömma säkerheten.

  1. E-hälsa skapar behov av säkra lösningar

Den svenska sjukvården ska bli mer tillgänglig. E-hälsa och m-hälsa är självklara hjälpmedel. Men när patient­journaler ska läggas ut på nätet och provsvar med­delas via mobiltelefonen, är frågorna om säkerhet och sekretess centrala. I Uppsala och delar av Östergötland har man redan startat. Där kan patienterna logga in säkert med hjälp av sin e-legitimation och ta del av sina patientjournaler.

Vi hörs på onsdag nästa vecka igen

Catherine