Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Vi blir allt mer mobilt uppkopplade. I alla fall på de stora företagen!

8 år sedan

Jag läser om SCBs årliga undersökning ”IT i företagen”, som genomförs årligen sedan 2000 att de svenska företagen är högt datoriserade och internetberoende.  Vi blir också alltmer mobila. Förra året hade över hälften av alla företag med över tio anställda, 55%, medarbetare som regelbundet arbetade mot företagets egna system men från en annan plats än de egna lokalerna. Året innan var den andelen 49%.

Fler och fler företag tillhandahåller alltså bärbara enheter som har en mobil uppkopplingsmöjlighet. Dock skiljer det sig rejält mellan företagen. 95% av de stora företagen ger sina anställda denna möjlighet medan motsvarande andel för små företag är 42%. Lite överraskande stora skillnader tycker jag och undrar lite varför det ser ut så?! Tänker kanske att många mindre företag kanske i större grad kör BYOD? Medan de stora företagen har mer utvecklade mobilpolicys och som en konsekvens av det också styr inköp och tjänster mer?!

Undersökningen visar också att svenska företag i en internationell jämförelse  använder sociala medier i större utsträckning än företag i många andra EU-länder. Av europeiska företag med 10 eller fler anställda som har tillgång till internet använder i genomsnitt 32% sociala medier. Motsvarande andel i Sverige är 46%.  Även här ligger de stora företagen i topp med 69% som nyttjar sociala medier som Facebook och Linkedin. Sedan sjunker det ner till 27% för de riktigt små företagen.

Vad tror ni? varför är det så stor skillnad mellan stort och mindre företag?

Vi hörs snart igen,

Jessica