Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Malmö mot Köpenhamn: De är bäst på hållbarhet

8 år sedan

Visste du att •	i Malmö är det 3 ton koldioxidutsläpp per capita, jämfört t.ex. med Köpenhamn som det är 5,3 ton eller med EU-snittet på cirka 8,5 ton (2010)Visste du att:

  • I Malmö är det 3 ton koldioxidutsläpp per capita, jämfört t.ex. med Köpenhamn som det är 5,3 ton eller med EU-snittet på cirka 8,5 ton (2010)
  • Köpenhamn är pionjär med 68 procent kollektivtrafikanter. 40 procent cyklar till jobbet medan 47 procent av Malmöborna kör bil till jobbet och kollektivtrafiken utnyttjas inte som den borde.

Jag visste att Malmö ligger långt fram när det gäller miljö och hållbarhet men jag tyckte att det var intressant att läsa Erik Klefboms artikel i MiljöAktuellt.  Erik Klefbom jämför två städer som är bäst på hållbarhetsfrågorna. Läs mer här.

Telia tillsammans med bl.a. IBM och IT & Telekomföretagen gjorde en kommunstudie 2009, ”Ökad effektivitet och minskade kostnader genom gröna initiativ”. Vi tittade på hur kommunerna genom att använda IT och Telekomlösningar effektivare kan spara tid och pengar, minska resekostnader och sist men inte minst minska CO2 utsläppen.

Resultatet av studien visar att:

  • Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra
  • Av de 7 miljarderna kan 700 miljoner sparas in redan inom 12 månader.

Några exempel på områden där det finns stor potential för kommunerna.

E-fakturor

  • 16 miljoner fakturor från Sveriges kommuner går till kommuninvånarna per år och kommunerna tar varje år emot 18,5 miljoner fakturor.
  • Ekonomistyrningsverket (ESV) har bedömt att staten kan på sina 11 miljoner inkommande fakturor spara hela 4 miljarder på fem år.

E-lönebesked. Lönebesked till de 720 000 anställda samt de deltidsanställda, leder till en besparing på minst 115 miljoner kronor per år

Virtuella växlar. Totalt kan kommuner, om de går över till virtuella växlar, spara 750 miljoner kronor per år.

Vården – Vårdplanering, mobila nycklar osv.

Passar på och önskar er en trevlig helg.

Vi hörs snart igen

Catherine Karagianni