Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Hållbarhet och CSR-frågor lyfts till en strategisk nivå

8 år sedan

Två människor på en brygga vid en sjöLäste härom dagen en spännande undersökning som utförs vartannat år av bland andra Svenska handelskammaren i Kina och Sveriges ambassad. Den omfattar både multinationella, små och medelstora företag. Enlig undersökningen är det 37 procent av företagen som anser att CSR-frågor lyfts till en strategisk nivå, 27 procent noterar ett ökat intresse för CSR-frågorna bland  kunderna och 95 procent anger att korruptionen försvårar affärerna. Läs rapporten 2013 Swedish Business i China – trends and challenges

Jag känner inte till något företag, stort, mellanstort eller litet som inte arbetar med CSR-frågorna idag. I de flesta stora företagen finns CSR-frågorna på styrelsens och VD:s bord. De har kompetenta personer som arbetar med dessa frågor och ser  till att policys och riktlinjer implementeras i hela organisationen samt att det finns rutiner för att följa upp dem.

Jag märker att våra kunder ställer hållbarhets- och CSR-krav på ett annat sätt än de gjorde för bara fem år sedan. Våra kunder nöjer sig inte i dag med att bara skicka in en leverantörsbedömning som vi fyller i och skickar tillbaka.  De vill idag träffa oss och höra hur vi  arbetar med dessa frågor.

I morgon kommer jag att träffa en av våra kunder, ”Leverantörsintervju” kallas det. Jag ser fram emot det. Detta hjälper oss att bli ännu bättre med vårt eget hållbarhetsarbete samt kan utveckla de krav som vi ställer på våra leverantörer. Jag tror starkt på dialogen över gränserna och jag tror att vi tillsammans kommer att växa och bli bättre inom Hållbarhets- och CSR- frågorna. Läs här om TeliaSoneras hållbarhetsarbete.

Vi hörs snart igen.

Catherine Karagianni