Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Gröna Möten – Hur gör man?

6 år sedan

Flera personer samlade i ett videomöte, fysiskt på plats och via video.Den 8:e oktober ägde ett frukostseminarium rum i Göteborg anordnat av SBTA Väst. SBTA står för Swedish Business Travel Association och kallades tidigare för Sveriges Affärsreseförening. Dagens tema var ”Gröna Möten – Hur gör man?”

Jag var en av talarna och jag var den enda som inte var med i Göteborg. Jag satt i ett mötesrum i Farsta där det finns möjlighet för videokonferens. Jag gick till rummet kl 8.10 och mitt anförande började kl 08.30. Jag pratade till ca 09.20 och jag var på min arbetsplats/bord 9.30.

Det finns de som kallar det för ”gröna möten”, ” resefria möten” eller ”effektiva möten”. Det var det som jag pratade om . Jag berättade om Telias väg till ett förändrat mötesbeteende och hur vi lyckades med att minska flygresorna med 69% på en tioårsperiod (2001-2012), resekostnader med 220 miljoner kr på års basis och CO2 utsläppen med 85% samt att vi sparade flera års tid som annars går åt för att förflytta sig från t.ex. Stockholm till Göteborg. Vi räknar med att det går åt ca 4-7 timmar per resa.

Sju tips för att kunna minska onödiga resor utan att sluta kommunicera och arbeta med varandra

  • Ledningen – Det gäller att ha högsta ledningen med sig. Det är de som har resurserna och kan ta beslut om olika prioriteringar och satsningar. Styrning
  • Ledningen måste ”Leva som man lär”.
  • Fakta – Det är viktigt att ha fakta/statistik som t.ex. LCA av produkter/tjänster, resestatistik, telemötesstatistik, energistatistik för att vara trovärdig både internt och externt
  • Kunskap – Utbildning /Information till samtliga medarbetare och kunder
  • Mötespolicy – ej resepolicy. Resepolicy finns ändå. Mötespolicy är nyckeln till att få en attityd och beteendeförändring.
  • Välja retorik/pedagogik efter målgrupp. Ta fram en kommunikationsplan
  • Beteende-  och attitydförändring. Glöm inte att kulturförändring tar tid

Hör av dig om du vill prata med någon som har arbetat med dessa frågor över tio år och nått resultat. Läs Telias rapport här.

Vi hörs snart igen.

Catherine