Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Tekniska lösningar kan inte rädda allt

7 år sedan

Missnöjd kontorsklädd man framför dator och mobiltelefon.Dagens samhälle kräver säkra metoder för kommunikation och väldigt ofta talar vi om säkerhet i termer av ny teknik. Men vad händer om en av de största riskfaktorerna, den mänskliga faktorn, är något vi sällan överväger?

Sanningen är att hur mycket vi än försöker skydda våra IT-system så har människor en naturlig tendens att enbart bry sig om det som omedelbart påverkar dem. Därför utgör de en enorm variabel i informationssäkerhetens ekvation.

Det är alltför lätt för någon att fatta beslut som till synes enbart engagerar den enskilda användaren men som har potential att påverka alla i en organisation. Genom att helt enkelt ladda ner en fil, öppna en bifogad fil, lämna en dator obevakad, arbeta hemifrån på en osäkrad PC eller inläsning av data från en infekterad källa, kan användarna orsaka enorma skador.

På TeliaSonera arbetar vi med att skapa förutsättningar för rätt säkerhet i hela koncernen. Bland annat informationssäkerheten som är en allt viktigare fråga.

Varför informationssäkerhet och hur?

Information är en nyckeltillgång för varje företag. Informationens riktighet, tillgänglighet men även grad av sekretess är kritiska faktorer för ett företags framgång.

För att uppnå en säker informationshantering räcker det inte med tekniska säkerhetslösningar, utan det krävs också ett säkerhetsmedvetande hos alla. Säkerhetmedvetande tillsammans med en integrerat säkerhetsarbete i företagets samtliga processer är en förutsättning för att de tekniska lösningarna ska ha full effekt.

Råd

Tänk på följande för att skydda informationen.

· Installera senaste uppdateringarna från programvaruleverantören

· Använd virusskydd

· Säkerhetskopiera konsekvent

· Använd bra lösenord (undvik lösenord som är ord på något språk, namn eller enkla kombinationer av dem).

· Tillåt inte automatiskt utförd programkod (t.ex. ActiveX, JavaScript, java) annat än på webbplatser du litar på.

· Verifiera avsändare innan du öppnar din e-post

· Vill du maila känslig information, kryptera den, annars är den tillgänglig för alla på samma sätt som information skriven på ett vykort

· Använd skärmsläckare

· Förvara Pc:n/mobilen så att stöld förhindras

· Informationen på hårddisken skall vara krypterad

Utöver dessa råd fungerar regler och rutiner som komplement till säkerhetslösningarna.

 

/Group Security