Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Så arbetar Telia med säkerhet fram en produkt eller tjänst

7 år sedan

kvinna med lila anteckningsbokSäkerhet är viktigt för våra kunder och det märks på de krav som ställs på Telias produkter och tjänster. För att vi ska kunna möta kraven behöver vi ha med säkerheten i hela livscykeln, från början till slut.

Det är ingen dans på rosor att få säkerheten att fungera, tvärtom finns det många risker att ta hänsyn till för att göra en produkt så säker som möjligt. Så när Telia utvecklar nya produkter och tjänster görs det enligt en fastställd projektmodell. Modellen ger stöd att leda, följa upp samt kontrollera genomförandet av projekten och därmed säkerställa önskat resultat.

Projektmodellen består av ett antal säkerhetsaktiviter för att möta efterfrågan på säkerhet, till exempel:

Identifiering och utvärdering av säkerhetskrav
Bland de krav vi ser över finns krav på skydd mot intrångsattacker, krav på tillgänglighet, skydd av kunders information och personlig integritet.

Utveckling av fysiska och logiska säkerhetsmekanismer
Arbete med att ta fram inloggning/autentisering, kryptering av förbindelser, backup av data med mera

Validering och testning
Här ser vi till att Telias produkter klarar av säkerhetskraven och att vi kan hantera eventuella framtida incidenter eller bedrägeriförsök.

Utvärdering av risker
Först utvärderar vi riskerna sedan tas beslut kopplat till produkten/tjänsten.

När en produkt eller tjänst har gått igenom projektmodellen lämnas den över till Telias produktionsorganisation som granskar resultatet så att det uppfyller önskad kvalitet och säkerhetsnivå. Efter att den blivit godkänd tar produktionsorganisationen över ansvaret och ser fortsatt till så att önskad säkerhetsnivå uppfylls i de produkter och tjänster vi levererar till våra kunder.

Genom att säkerheten finns med från start till slut kan både vi och alla kunder känna sig tryggare med Telias produkter.

/Group Security