Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Säkerhet – En kritisk framgångsfaktor?

6 år sedan

När jag började arbeta med säkerhet för 15 år sedan var det en undanskymd verksamhet. Säkerhet var något tekniskt, något som ingenjörer och tekniker engagerade sig i, fjärran från ledningsgruppens beslut. Säkerhet var också något som man talade tyst om. Inte vågar vi avslöja våra brister! Inte vågar vi tala om vilka risker vi har! Inte kan vi låta ledningen ha synpunkter på vilken säkerhetsnivå vi bör ha!

Världen har förändrats. Företagen har förändrats. Säkerhetsorganisationens roll har förändrats. Säkerheten spelar en avgörande roll för skydd av företags affärskritiska processer. Beroendet av IT och Telecom har aldrig varit större och en framgångsrik IT-säkerhetsstrategi kan vara skillnaden mellan att vinna eller försvinna.  IT- och IT-säkerhet är idag på ledningens agenda just därför att de är kritiska framgångsfaktorer.

Säkerhet kostar också pengar och pengar är en bristvara. Alla investeringar måste vägas på guldvåg, säkerhetsinvesteringar är inget undantag. Det löpande risk- och säkerhetsarbetet måste säkerställa att vi effektivt balanserar mellan risktagande och säkerhet. Vi måste fokusera våra begränsade resurser på att skydda det som är mest skyddsvärt. I de flesta fall handlar det om att skydda och värna om kundernas rätt till säkerhet och tillgänglighet till företagets produkter och tjänster. Mitt bloggande kommer att handla om utmaningar och möjligheter inom säkerhetsområdet, hur säkerheten kan bidra till att göra företag mer framgångsrika, skapa bättre förutsättningar för att balansera sina risker och förhoppningsvis även få nöjdare kunder. God säkerhet skapar i sig självt inga nya affärer, men utan en god säkerhet kan vi förlora varenda en.

/Håkan

2 Kommentarer

  1. Håkan Nilsson 6 år sedan

    Jag delar helt din bild förutsättningarna har ändrats. Säkerhetsbranschen har förändrats genom utveckling av teknik, nya marknadsområden, allt fler internationella resor, exploatering i diverse länder där korruption och lagar inte gäller som i Sverige. Hotbilden mot individen, företagets heligheter och konkurransen att hela tiden ligga steget före på tekniska sidan har öppnat upp hotbilder som man inte kunde förutse för 15-20 år sedan. Ändå idag möter jag kunder som resonerar att ex en väktare som förhindrar stöld genom att vara på plats det syns inte i den totala verksamheten. Har man däremot en grävmaskin på plats som gräver ett hål i marken då minsann syns att man gjort något då är det lättare att få betalt. Ett sånt resonemang har jag haft med Kommunpolitiker. Idag arbetar jag med diplomat skydd i konfliktländer men önskar att tiderna förändras så att jag på sikt kan utnyttja mina erfarenheter och kunskaper hemma i Sverige och dessutom få betalt för det. Tack.

  2. PO Sundqvist 6 år sedan

    Underbart att du ta upp detta som är en blodåder som vi inte vill ska sippra ut. Annonsörer och medier vill ha mer och mer data om sina surfare. Detta innebär på kort och ev på lång sikt problem eftersom säkerhet med data om folk måste vara vattentät och inte missbrukas. Jag har arbetat som revisor men är nu pensionär jag anser att man skall sätta upp en modell och certifiera medier som har olika plattformer vid distribution av data till en ev abonnent eller gratissurfare.
    PO