Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

”One size fits all” är död!

9 år sedan

I förra veckan var jag och lyssnade på Nick Jones, analytiker från Gartner, som presenterade deras bedömningar om utvecklingen på mobilmarknaden med fokus på mobila operativsystem och det vi i branschen kallar BYOD, Bring Your Own Device (där också ”Device” kan bytas ut mot ”application”, ”behavior” eller helt enkelt ett ”x”).

När det gäller det senare så spår Gartner att ”One size fits all”  är död vilket jag också håller med om. Idag tror jag det är väldigt få företag som tror att de kan ha en helt enhetlig mobilflotta med exakt samma inställningar och uppsättning applikationer på. Istället blir det ju alltmer vanligt att man på olika sätt inför en ökad flexibilitet, man kan välja lite olika telefonmodeller med olika operativsystem och man kan ha viss variation på vilka företagsapplikationer man kan ha och nyttja.

De flesta företag har också accepterat (även om det kanske inte alltid är tydligt uttalat) att medarbetarna nyttjar privata appar på sina jobbtelefoner. Sedan är det många gånger en balansgång – är det ok att nyttja Dropbox för att lagra arbetsdokument? Förmodligen är det inte ok för många företag (tex gäller det hos oss).

Enligt Gartner är de företag som också mest kan dra nytta av en mer flexibel syn kring BYOD är de som jobbar i branscher som är informationsintensiva, har tekniskt kunniga medarbetare eller har en stor andel seniora medarbetare.

Hur ser det ut på ert företag? Är ”one size fits all” död där också?

Vi hörs snart igen,

Jessica