Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Telias kunder berättar

9 år sedan

Arbetsförmedlingen vill vara det självklara valet för alla arbetsgivare och arbetssökande, som ska få likvärdig service oavsett i vilken del av landet de befinner sig.Engagemanget för miljö- och hållbarhetsfrågor växer i Sverige. Med hjälp av IT och kommunikationslösningar kan man skapa smarta arbetssätt som både ökar effektivitet, friheten och är miljövänliga. Det finns många goda exempel på vad våra kunder gjort med kommunikationslösningar från Telia, som är bra för deras affärer, förenklar tillvaron och medverkar till en mer hållbar värld. Ett sådant exempel är Arbetsförmedlingen. Ungefär 12.000 medarbetare på Arbetsförmedlingen har fått moderna smartphones. Telia står för leveransen och tar dessutom hand om de gamla telefonerna på ett miljöriktigt och säkert sätt.

Bättre service med smartphones

Arbetsförmedlingen vill vara det självklara valet för alla arbetsgivare och arbetssökande, som ska få likvärdig service oavsett i vilken del av landet de befinner sig. Servicen ska dessutom bli än mer kundorienterad. Detta innebär bland annat att kunderna ska kunna få hjälp inte bara på Arbetsförmedlingens kontor utan även via telefon, video, chatt, diskussionsforum och andra internetbaserade kanaler. En viktig förutsättning för att kunna upprätthålla servicen, både mot kunder och internt, är att medarbetarna har tillgång till effektiva arbetsredskap d.v.s. modernare telefoner.

Hyrda mobiler enkla att byta ut

Mobiltelefonerna ägs inte av Arbetsförmedlingen. I stället hyr man dem av Telia, inklusive tillbehör. Telia tar nämligen tillbaka de gamla mobilerna och hanterar dem på ett miljöriktigt och säkert sätt. Detta gynnar miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljöhänsyn i varje steg

Telia slussade ut moderna smartphones till Arbetsförmedlingens närmare 12000 medarbetare. Dessa finns dels på huvudkontoret i Stockholm och dels på cirka 320 lokala förmedlingar runt om i landet. Utbytet skedde kontor för kontor på ett sätt som minimerar behovet av lastbilstransporter. Därmed kommer koldioxidutsläppen att hållas nere så mycket som möjligt. I Arbetsförmedlingens fall innebär detta en effekt på uppemot 170 ton koldioxid.

Vill du läsa mera om Arbetsförmedlingens arbete och dess effekter kan du gå in till Telias miljösida, där hittar du Miljörapporten för år 2012.

Catherine Karagianni