Bättre Affärer
Sök
Avbryt
Meny

Studie: Genomtänkt nätnärvaro ökar intäkter markant

8 år sedan

Eftersom det är nytt år och en ny början, vad sägs om att säkra 9% mer intäkter, 26% högre lönsamhet och 12% högre marknadsvärdering? Låter det för bra för att vara sant? Inte alls – om du säkrar din digitala närvaro dvs.

I slutet av förra året kom resultaten av en två-årig global studie som Cap Gemini gjort tillsammans med MIT Center for Digital Business på över 400 företag, varav ett 30-tal svenska. Studien visar att digital mognad består av två dimensioner: 1. Vad företaget gör med den digitala tekniken, och 2. Hur företaget hanterar omvandlingsprocessen.

Jag har tidigare skrivit här om den Digitala agenda som Näringsdepartementet arbetat fram för Sverige. Kommer du ihåg mitt inlägg när jag skrev om Digidel, som syftar till att alla invånare i Sverige ska vara digitalt delaktiga? Och ett av mina mest populära inlägg förra året var när jag skrev om att byta annonsbudget mot en digital mediakommunikatör.

Studien från MIT delar in företag i fyra typer av mognad: Beginners, Conservatives, Fashionistas and Digirati. De företag som uppnått en hög digital mognadsgrad kallas för Digirati. Största andelen högpresterande företag hittar man inom ”high-tech”, bankbranschen, försäkringsbranschen, resebolag och telekom. (Här kan du läsa  hela engelska underlaget.)

För Telia, som del av TeliaSonera-koncernen med intäkter på 104 miljarder kronor 2011, skulle denna digitala utdelning i koncernens fall omräknat innebära en intäktsökning med 9,5 miljarder.

Vår online-närvaro har självklart ett stort fokus, och från mitt ansvarsområde sociala medier, säkrar jag att våra kunder får en bra upplevelse på och av oss via sociala nätverk, samt att genom att hålla en hög kvalitet bidra till en ”digital intäktsökning”. För att låna ord från denna studie är Digital Governance och Engagement det jag bidrar till.

Så, var står du och din organisation?

Må gott,

LG